Pszczelarze z województwa podkarpackiego spotkali się 25 listopada 2017 r.  w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie odbyła się konferencja podsumowująca III edycję kampanii edukacyjnej pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. Konferencję otworzył Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Lucjan Kuźniar. Członek Zarządu podziękował wszystkim za liczne przybycie oraz za trud i wysiłek włożony w pracę na rzecz tak ważnej dziedziny życia jaką jest pszczelarstwo.

W swoim wystąpieniu członek zarządu podsumował III już edycję Kampanii edukacyjnej pn. „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”.

Kampania edukacyjna wpisała się w kalendarz imprez cyklicznych Województwa Podkarpackiego ze względu na wagę edukacji ekologicznej jako istotnego elementu podnoszenia świadomości wśród społeczeństwa, a także podjęcia działań wspomagających rozwój owadopylności na Podkarpaciu. Na przeprowadzenie kampanii edukacyjnej, w ciągu trzech lat, Samorząd Województwa Podkarpackiego wraz z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Rzeszowie przeznaczył kwotę ponad 250 tys. zł. Dzięki wsparciu Funduszu, mogliśmy zakupić i wprowadzić do środowiska za pośrednictwem podkarpackich pszczelarzy łącznie 12 500 szt. sadzonek drzew miododajnych, miedzy innymi: lip, akacji oraz klonów i co w niedługim czasie znacząco poprawi bazę pożytków dla pszczół” – mówił Kuźniar

Lucjan Kuźniar podkreślił, że Kampania edukacyjna „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie” wyodrębniła się
z realizowanego przez Samorząd Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas”.

Głównym celem Kampanii edukacyjnej było przedstawienie roli pszczół miodnych dla wzbogacenia różnorodności biologicznej oraz wzmocnienia stanu siedlisk przyrodniczych oraz rzadkich i zagrożonych gatunków roślin oraz utrzymania bioróżnorodności środowiska przyrodniczego. W ramach tegorocznej Kampanii wydano publikację informacyjno – edukacyjną nt. pszczół, zakupiono 6 000 szt. sadzonek drzew miododajnych – klonów i lip, zorganizowano konkurs „Najbardziej aktywne Koło Pszczelarskie” oraz zakupiono nagrody dla laureatów.

 

W dalszej czści konferencji głos zabrał Bogusław Kida, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie podkreślając, wagę kampanii dla środowiska. Zadeklarował wsparcie i przychylność Funduszu na kolejne edycje.

Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie Tadeusz Dylon podziękował Zarządowi Województwa za współpracę podczas trwania Kampanii. Podkreślił jak ważne jest nasadzenie nowych drzew dla zwiększania bazy pożytkowej pszczół. Pierwsza część konferencji zakończył referat Pana Wojciecha Pelczara. Pszczelarz z Koła Pszczelarzy w Korczynie opowiedział o przyczynach zatruć pszczół środkami ochrony roślin. Temat ten został również opisany w tegorocznej publikacji informacyjno-edukacyjnej.

W drugiej części konferencji, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego przekazał symbolicznie dwie sadzonki drzewek miododajnych na ręce Prezesa Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie.

Na koniec, rozstrzygnięto konkurs „Najbardziej aktywne Koło Pszczelarskie”. Nagrody rzeczowe dla trzech najbardziej aktywnych kół wręczyli: Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego w Rzeszowie oraz Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Geodezji  i Gospodarki Wodnej. Wśród zwycięzców znalazły się: Koło Pszczelarzy w Krośnie, Powiatowe Koło Pszczelarzy w Jaśle oraz Regionalne Koło Pszczelarzy „Barć” w Ulanowie. Laureaci otrzymali nagrody w postaci sprzętu pszczelarskiego. Pozostałe koła pszczelarskie, które brały udział w konkursie otrzymały nagrody pocieszenia oraz dyplomy.

Cała Kampania edukacyjna realizowana była przy współpracy Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie oraz dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Agnieszka Leniart
Departament Rolnictwa,
Geodezji i Gospodarki Mieniem UMWP
Fot. Kacper Krauz
Kancelaria Zarządu Województwa Podkarpackiego