Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego zorganizował Dni Otwarte. 7 i 8 kwietnia wszyscy chętni mogą wziąć udział w wykładach, warsztatach i pokazach. Okazją do świętowania jest też nominacja profesorska dla dziekana wydziału, prof. Czesława Puchalskiego.

Z okazji nominacji, którą prof. dr hab. inż. Czesław Puchali odebrał z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy, gratulacje złożył członek zarządu Lucjan Kuźniar, który w imieniu własnym oraz pozostałych członków zarządu, życzył dalszej owocnej pracy naukowej oraz realizacji wszystkich zamierzeń, zawodowych i osobistych.  Prof. Puchalski może pochwalić się znakomitym dorobkiem naukowym, dotyczącym między innymi oceny jakości płodów rolnych czy eksploatacji maszyn rolniczych. Spotkanie odbyło się 6 kwietnia i było też okazją do rozmowy o planach, jakie Wydział Biologiczno-Rolniczy ma na najbliższe miesiące.

W dniach 7, 8 kwietnia Wydział Biologiczno-Rolniczy organizuje Dni Otwarte i zaprasza wszystkich chętnych do odwiedzin. Szczególnie czeka na uczniów, którzy na wykładach i zajęciach będą mogli poczuć się jak prawdziwi studenci.

Wydział Biologiczno-Rolniczy UR jest jedną z nielicznych w Polsce jednostek naukowo-dydaktycznych, której profil działania koncentruje się komplementarnie w obszarze nauk rolniczych i przyrodniczych. W perspektywie finansowej 2007-2013 uniwersytet w pełni wykorzystał fundusze unijne. Dzięki temu jest wyposażony w nowoczesne, dobrze  wyposażone laboratoria i obiekty badawcze, dające studentom możliwość rozwoju.

Kacper Krauz
Kancelaria Zarządu