161216 miodRola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie – pod takim hasłem zakończyła się kampania edukacyjna. Jej podsumowanie odbyło się 15.grudnia w Urzędzie Marszałkowskim. Przy okazji podsumowania 5 lat realizacji  Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas”.

Konferencję otworzył Marszałek Województwa Podkarpackiego, Władysław Ortyl. Marszałek w swoim wystąpieniu mówiło inicjatywach podejmowanych przez Samorząd na rzecz rolnictwa i ochrony środowiska:

- Samorząd Województwa w okresie swojego funkcjonowania zainicjował i prowadził wiele programów skierowanych dla środowiska i rolnictwa, w tym także w kontekście wspierania pszczelarstwa jak i bioróżnorodności. Od wielu już lat wspieramy pszczelarstwo, a od 2012 roku realizujemy Program Wojewódzki pn. „Program aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas – powiedział W. Ortyl.

Marszałek dodał, iż na realizację wymienionych działań, ze środków Samorządu Województwa Podkarpackiego przeznaczonych zostało w latach 2012 – 2016 ponad 10 mln zł. Zarząd Województwa Widząc potrzebę dalszego prowadzenia działań środowiskowych podjął decyzję o opracowaniu Programu na lata 2017 – 2020, oraz  o poszerzeniu jego założeń o wspieranie inicjatyw zmierzających do zwiększenia populacji owadów zapylających

 

W dalszej części  konferencji, nastąpiło podsumowanie pięcioletniej realizacji programu, której dokonał Lucjan Kuźniar Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego. Podziękował on wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania i uczestniczyli w realizacji. W swoim wystąpieniu nakreślił główne cele zrealizowanego programu jakimi były ochrona środowiska i utrzymanie bioróżnorodności terenów łąkowo pastwiskowych. Nie bez znaczenia były cele pośrednie takie jak: wzrost pogłowia zwierząt gospodarskich oraz zachęcenie do podejmowania i kontynuacji gospodarowania na terenach trudnych do prowadzenia gospodarki rolnej poprzez przywrócenie ekstensywnego wypasu zwierząt na gruntach, które przestały być użytkowane rolniczo, zwracając szczególną uwagę na wykorzystanie rodzimych ras bydła w kontroli wegetacji i pielęgnacji krajobrazu. Z danych przedstawionych przez Lucjana Kuźniara jednoznacznie wynika, że Program spełnił oczekiwania a zapisane w nim cele zostały zrealizowane. Podkreślił również że jest to jedyne w Polsce działanie środowiskowe na taką skalę, realizowane i w całości finansowane przez samorząd.

W drugiej części swojego wystąpienia członek Zarządu Województwa podsumował II edycję Kampanii edukacyjnej pn. „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. Głównym celem kampanii edukacyjnej było przedstawienie roli pszczół miodnych dla wzbogacenia różnorodności biologicznej oraz wzmocnienia stanu siedlisk przyrodniczych oraz rzadkich i zagrożonych gatunków roślin oraz utrzymania bioróżnorodności środowiska przyrodniczego. W ramach zadania wydano publikację informacyjno – edukacyjną nt. pszczół,, zakupiono 4 500 szt. sadzonek drzew miododajnych – klonów, lip i akacji, zorganizowano konkurs „Najbardziej aktywne Koło Pszczelarskie” oraz zakupiono nagrody dla laureatów.

 

O bioróżnorodności terenów programu „Podkarpacki Naturalny Wypas” opowiedziała natomiast prof. zw. dr hab. inż. Maria Ruda, która przez pięć lat trwania Programu pełniła rolę przewodniczącej zespołu ds. rozwoju produkcji wysokiej jakości żywca wołowego. W piękny sposób opisała walory przyrodnicze i krajobrazowe podkarpacia. Apelowała również, aby o te niewątpliwe atuty naszego województwa jak najlepiej dbać, chronić i zachowywać je w jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń.

 

W dalszej części konferencji głos zabrał Bogusław Kida, wiceprezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie podkreślając, wagę kampanii dla środowiska. Zadeklarował wsparcie i przychylność Funduszu w kolejnych jej edycjach.

Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie Tadeusz Dylon podziękował Zarządowi Województwa za współpracę podczas trwania Kampanii. Podkreślił jak ważne jest nasadzenie nowych drzew dla zwiększania bazy pożytkowej pszczół.

Na zakończenie,  Jacek Nowak łącząc swoją ogromną wiedzę naukową, z własna praktyką pszczelarską oraz niewątpliwą erudycją, bardzo ciekawie opowiedział o zimowli pszczół oraz przygotowaniach pasieki do wiosny.

W drugiej części konferencji, Lucjan Kuźniar przekazał symbolicznie dwie sadzonki drzewek miododajnych na ręce Prezesa Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie. Po czym rozstrzygnięto konkurs „Najbardziej aktywne Koło Pszczelarskie”. Nagrody rzeczowe dla trzech najbardziej aktywnych kół wręczyli: Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego w Rzeszowie oraz dyrektor Departamentu Rolnictwa, Geodezji  i Gospodarki Wodnej. Wśród zwycięzców znalazły się: Gminne Koło Pszczelarskie w Lutowiskach, Koło Pszczelarzy Pogórza Dynowskiego z/s w Dynowie oraz Rejonowe Koło Pszczelarzy w Kolbuszowej. Laureaci otrzymali nagrody w postaci sprzętu pszczelarskiego. Pozostałe koła pszczelarskie, które brały udział w konkursie otrzymały nagrody pocieszenia oraz dyplomy.

Cała Kampania edukacyjna realizowana była w ramach Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas” przy współpracy Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie oraz dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

 

 

Agnieszka Wiater
Katarzyna Tymuła
Departament Rolnictwa,
Geodezji i Gospodarki Mieniem UMWP

Zdjęcia: Michał Mielniczuk
Biuro Prasowe UMWP