„Kobieta innowacyjna” - pod takim tytułem odbyła się 4 marca w Boguchwale konferencja organizowana przez Marszałka Województwa Podkarpackiego i Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Samorząd Województwa reprezentował Lucjan Kuźniar – Członek Zarządu.

W seminarium uczestniczyło 200 kobiet z całego Podkarpacia. Reprezentowały one lokalne grupy działania, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne. Wiele z nich z powodzeniem prowadzi własną działalność gospodarczą i prężnie działa dla lokalnej społeczności. Wśród zaproszonych gości m. in. obecni byli dyrektor podkarpackiego oddziału ARiMR – Teresa Pamuła, dyrektor Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem – Zofia Kochan, wykładowcy uczelni wyższych:  mgr Urszula Binduga - Prodziekan kierunku Dietetyka na Wydziale Medycznym WSIiZ oraz dr inż. Dariusz Wyrwa z Katedry Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności Politechniki Rzeszowskiej. Wszystkich uczestników powitała Janina Kamińska – zastępca dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, a uroczystego otwarcia dokonał Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego - Lucjan Kuźniar.

Lucjan Kuźniar w swoim wystąpieniu zaznaczył, że to właśnie kobiety stanowią większą część naszego społeczeństwa, w którym drzemie uśpiony potencjał rozwoju gospodarczego.

Dzisiaj kobiety są bardzo dobrze wykształcone, znają języki obce, posiadają kierunkowe wykształcenie, zatem trzeba wykorzystać ten potencjał - potencjał intelektualny i twórczy kobiet w nauce i biznesie, co może w istotny sposób zmniejszyć dystans, jaki dzieli Polskę od krajów będących liderami innowacyjności w Europie i na świecie, wpływając na większy wzrost PKB i poziom życia mieszkańców – powiedział.

Odniósł się również do strategii rozwoju województwa podkarpackiego – w której to właśnie innowacje stanowią czynnik rozwoju podkarpacia.

Zapewniam, że Samorząd Województwa Podkarpackiego będzie realizował działania ukierunkowane na promocję postaw innowacyjnych  w województwie, inicjował i wspierał wszelkie działania w tym zakresie począwszy od organizacji szkoleń, konferencji, jak również udzielał konkretnego wsparcia finansowego dla podejmowanych działań gospodarczych, które determinują rozwój regionu oraz przyczyniają się do poprawy jakości życia jego mieszkańców – mówił Członek Zarządu.

Spotkanie było również okazją do złożenia życzeń z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet oraz podarowania kwiatów wszystkim uczestniczkom seminarium.

Paweł Tworek
Kancelaria Zarządu