160128 ekozywnoscO formach i sposobach promocji ekologicznej żywności dyskutowali jej producenci, przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych. Okazją do debaty była organizowana w urzędzie marszałkowskim konferencja pt. „Rolnictwo Ekologiczne na Podkarpaciu – współpraca z organizacjami promującymi żywność ekologiczną w kraju i zagranicą”. Z ramienia samorządu uczestniczyli w niej Wicemarszałek Bogdan Romaniuk, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Lucjan Kuźniar i dyr. dep. Promocji i Współpracy Gospodarczej – Michał Tabisz.

Spotkanie w urzędzie odbyło się z inicjatywy stowarzyszenia „Polska Ekologia”, skupiającego producentów żywności ekologicznej. Organizacja w tym roku obchodzi dziesięciolecie swojego funkcjonowania i prężnie rozwija się w ślad za branżą naturalnego rolnictwa.

Do tego stanu rzeczy nawiązał Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Lucjan Kuźniar, który otwierając konferencję zwrócił uwagę na działania podejmowane przez samorząd województwa, mające na celu wsparcie producentów żywności ekologicznej.

- Działania związane z integracją środowiska rolników ekologicznych uwieńczone zostały sukcesem czego wyrazem było powstanie Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego i obecnie Województwo może poszczycić się również siecią dynamicznie rozwijających się gospodarstw ekologicznych, z których znaczna część skupiona jest w kilku stowarzyszeniach zrzeszonych właśnie w Podkarpackiej Izbie Rolnictwa Ekologicznego. Powyższe czynniki przyniosły efekt w postaci organizacji w 2007 roku I edycji międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej „EKOGALA” kontynuowanych nieprzerwanie do chwili obecnej – mówił członek zarządu Lucjan Kuźniar.

„Globalną” sytuację rynku rolnictwa ekologicznego przedstawił Paweł Krajmas – prezes stowarzyszenia „Polska Ekologia”. Omówił dane, według których rolnictwo ekologiczne osiągnęło już poziom 2% w skali ogólnej produkcji żywności w kraju, zwracając przy tym uwagę na jego stały rozwój. Jego zdaniem taki stan rzeczy jest olbrzymią szansą dla podkarpackich producentów żywności, ale też okazją do działań oszustów, starających się wykorzystać swoisty „boom” na ekologiczną żywność. Krajmas zaproponował stosowanie oznaczeń podobnych do tych, które wykorzystywane są przez producentów jajek – znacząco redukujących pole działania oszustów.

Wizję promocji rolnictwa ekologicznego na najbliższe lata przedstawił zgormadzonym Michał Tabisz – dyr. dep. Promocji i Współpracy Gospodarczej.  

- W urzędzie marszałkowskim staramy się jeszcze bardziej niż do tej pory szukać możliwości wspierania państwa jako producentów żywności i osób, które promują „ekożywność”. Uważamy, że jest to jeden z wyróżników naszego regionu, a dziś w myśl zasady „ wyróżnij się albo zgiń” – taki wyróżnik jest niezwykle istotny. Dlatego chcemy pomagać państwu rozwijać tę pasję, ale zdajemy sobie sprawę, że do tego potrzebne są pieniądze. Mogę powiedzieć, że dzięki staraniom marszałka Władysława Ortyla, udało się wynegocjować z komisją europejską pokaźną sumę – 16 mln zł w ramach RPO, na promocje gospodarczą małych i średnich przedsiębiorstw. Chcielibyśmy żeby część tych środków udało się przeznaczyć na promocję ekologicznej żywności m.in. za granicą – przekonywał Michał Tabisz.Michał Mielniczuk
biuro prasowe UMWP