Jedną z form wsparcia Samorządu Województwa dla podkarpackiego pszczelarstwa była uruchomiona w tym roku kampania edukacyjna. Wraz z sadzeniem drzew miododajnych miała ona rozszerzyć świadomość społeczną w kwestii pozytywnego wpływu pszczół na utrzymanie bioróżnorodności w rolnictwie. Na konferencji podsumowującej ten cykl działań obecni byli także marszałek Władysław Ortyl i członek zarządu Lucjan Kuźniar.

W ramach kampanii wydano publikację informacyjno–edukacyjną nt. pszczół, wyprodukowano film wyemitowany później na antenie TVP Rzeszów i utrwalony na płytach DVD (2 tys. egzemplarzy), zakupiono 2 000 szt. sadzonek drzew miododajnych – lip i akacji, zorganizowano konkurs „Najbardziej aktywne Koło Pszczelarskie” oraz zakupiono nagrody dla laureatów.

Pełną zasadność tych działań podkreślił w swoim przemówieniu marszałek Ortyl. Zaznaczył, że w pełnym i zrównoważonym rozwoju gospodarczym rolnictwa istnieje potrzeba zwrócenia uwagi nie tylko na jej główne sektory, ale również właśnie pszczelarstwo. Jego bogata historia i osiągnięcia w naszym regionie, podobnie jak cała gałąź tradycyjnego i ekologicznego rolnictwa, powinna nas nie tylko cieszyć, lecz także wymuszać kolejne działania rozwojowe – mówił marszałek Ortyl.

Głos zabrał również prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy, Tadeusz Dylon , który w formie podziękowań za aktywność Samorządu Województwa Podkarpackiego wręczył marszałkowi Ortylowi złotą odznakę za zasługi dla pszczelarstwa.

Szczegółowego podsumowania kampanii edukacyjnej dokonał członek zarządu Lucjan Kuźniar. Podkreślił jak ogromnym problemem jest spadek liczebności owadów zapylających, zwłaszcza pszczół, które są w sposób szczególny przydatne w rolnictwie. Dodał, że największym zagrożeniem dla nich jest człowiek, który poprzez stosowanie środków chemicznych w ogromnej mierze przyczynia się do niepokojącego zjawiska. Zmienić to podejście ma prowadzona właśnie kampania. Zapewne najistotniejsza dla wszystkich obecnych na sali była konkluzja mówiąca o tym, że była to jej pierwsza, ale z pewnością nie ostatnia edycja.

Bogusław Kida, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, mówił roli o Funduszu w uruchomieniu i kontynuowaniu omawianych przedsięwzięć. W tym celu zarezerwowano środki finansowe na następny rok.

Tadeusz Dylon, Prezes Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie, podziękował za wsparcie Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz opowiedział o roli Związku w rozwoju pszczelarstwa.

W drugiej części konferencji wystąpił Leszek Klabacha z Koła Pszczelarzy w Dębicy. Przedstawił on sytuację pszczelarstwa na terenie województwa podkarpackiego z dokładnym podziałem na powiaty.

Następnie, Członek Zarządu oraz Wiceprezes WFOŚiGW wręczyli symbolicznie po jednej sadzonce lipy i akacji na ręce Prezesa WZP.

Na sam już koniec wręczono natomiast nagrody dla najbardziej aktywnych kół pszczelarskich.  Jako nagrody główne przyznano m.in. miodarki, stoły do odsklepiania czy odstojniki nierdzewne.

Wyróżnione koła:

I miejsce – Koło Terenowe w Lubaczowie

II miejsce – Koło Pszczelarzy w Dębicy

III miejsce – Koło Pszczelarzy w Ropczycach

 

Pozostałe 22 Koła Pszczelarskie otrzymały drobne upominki oraz dyplomy.

Kampania edukacyjna realizowana była w ramach Programu „Podkarpacki 

Naturalny Wypas” oraz dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Mateusz Werner
Kancelaria Zarządu

Agnieszka Wiater
Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem
Fot. Mateusz Werner