Mszą Świętą w przeworskiej Bazylice Kolegiackiej rozpoczęły się obchody IX Powiatowego Święta Chleba w Przeworsku. Głoszący homilię ks. prałat Tadeusz Gramatyka, proboszcz parafii zwrócił uwagę na wielką rolę jaką odgrywa chleb w życiu każdego człowieka i potrzebę jego poszanowania.

Po mszy świętej zgromadzeni oraz zaproszeni goście wraz z przedstawicielkami kół gospodyń wiejskich z powiatu, przemaszerowali przez miasto w asyście orkiestry, do Parku Lubomirskich, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości. Samorząd Województwa Podkarpackiego reprezentowali Członek Zarządu Województwa Lucjan Kuźniar oraz radny województwa Tomasz Bury. W swoim wystąpieniu Lucjan Kuźniar podkreślił jak wielkie znaczenie, również to symboliczne ma chleb dla każdego człowieka.

Chleb przez wieki stał się nie tylko symbolem pożywienia, ale i symbolem życia. Jego brak oznaczał głód i śmierć.  Moje pokolenie pamięta, że dawniej każdy był tak wychowywany, że szanował nawet najmniejszą kromkę chleba. Dzisiaj czasy się zmieniły i nikomu chleba nie brakuje. Nie zmieniło się jednak to, że z wdzięcznością powinniśmy dziękować za ten dar i kultywować tę piękną tradycję wspólnego świętowania. Dlatego pragnę podziękować rolnikom za ich pracę i trud oraz wszystkim tym, którzy również przyczyniają się do powstania chleba, a więc młynarzom i piekarzom. Życzę, by tegoroczne zbiory były udane – mówił Lucjan Kuźniar.

W imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego – Władysława Ortyla, Członek Zarządu wręczył list i dziękował za trud i znój pracy rolnika, której efektem jest chleb. Życzył, by tegoroczne żniwa przyniosły obfite plony.

Impreza zgromadziła tłumy mieszkańców powiatu przeworskiego, którzy chętnie smakowali tradycyjnych potraw i wypieków, przygotowanych przez panie z kół gospodyń wiejskich z całego powiatu. Członkinie KGW w uznaniu swej działalności otrzymały nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, które zostały wręczone przez Członka Zarządu – Lucjana Kuźniara. Całemu wydarzeniu towarzyszyła piękna oprawa artystyczna oraz występy regionalnych zespołów ludowych.

Paweł Tworek
Kancelaria Zarządu