W czwartek 18 czerwca w Łańcucie rozpoczął się V Międzynarodowy Konkurs Win „Galicja Vitis” Łańcut 2015. Oprócz oceny win konkursowych – z uwzględnieniem intensywności i jakości dotyczących m.in. wyglądu, zapachu oraz smaku – jurorzy mieli także okazję zwiedzić zabytki Przemyśla i zamek w Krasiczynie.

Podczas uroczystego otwarciu konkursu w imieniu marszałka Władysława Ortyla głos zabrał Waldemar Szumny.

 

– Produkcja wina w naszym regionie posiada bogatą historię, która wraz z położeniem geograficznym czyni Podkarpacie miejscem atrakcyjnym do rozwoju tej gałęzi przemysłu. W przeciągu kilku ostatnich lat obserwujemy dynamiczny wzrost liczby winnic, które wpisują się w górski krajobraz województwa. Produkcja wina na Podkarpaciu choć ciągle wydaje się jeszcze nowością – powoli przenika do świadomości mieszkańców regionu i całego kraju – to słowa odczytane z listu marszałka Władysława Ortyla.

 

W kolejnych zdaniach marszałek przypomniał o potrzebie jasnych i klarownych przepisów prawnych umożliwiających sprzedaż i eksport wina za granicę.

 

– Korzystając z okazji przekazuję serdeczne pozdrowienia wszystkim uczestnikom  V Międzynarodowego Konkursu Win „Galicja Vitis” 2015. Życzę Państwu dalszych sukcesów w rozwijaniu cennych pasji oraz realnych rozwiązań problemów, z jakimi Państwo zmagają się przy produkcji wina – zakończył swój list marszałek Władysław Ortyl.

Piątek, 19 czerwca to drugi dzień oceniania konkursowych win, z wieczornym finałem w postaci ogłoszenia Championów Konkursu.

Waldemar Szumny
Kancelaria Zarządu