Nominacje dla nowo powołanych członków Podkarpackiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w województwie podkarpackim, wręczył 27 maja br. członek zarządu województwa Lucjan Kuźniar. To  zespół, który wspiera badania nasion roślin korzystnych do uprawiana na Podkarpaciu.

Samorząd Województwa Podkarpackiego od początku funkcjonowania  współpracuje z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej , poprzez  Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Przecławiu.  Sensem tej współpracy jest danie szansy podkarpackim rolnikom, konkurowania na zmieniającym się coraz dynamiczniej rynku. 

Aby sprostać współczesnym wymogom należy korzystać z metod innowacyjnych, które przynoszą coraz lepsze efekty. Doświadczania  odmianowe na roślinach uprawnych stanowią ważny aspekt w rolnictwie. Prowadzone analizy z wyniku doświadczeń z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego  dla odmian roślin uprawnych przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Przecławiu wraz z przyporządkowanymi jej jednostkami w Dukli, Nowym Lublińcu i Skołoszowie są wzorcowe dla rolników, producentów, plantatorów oraz hodowców dostarczających nasiona – powiedział podczas spotkania zespołu członek zarządu Lucjan Kuźniar.

Samorząd Województwa Podkarpackiego zauważa rolę i znaczenie tych działań i corocznie wspiera finansowo badania prowadzone w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego dla potrzeb rolnictwa w naszym województwie. W 2015 roku jest to kwota 90 000 zł przeznaczonych na współfinansowanie badań, które bezpośrednio przekładają się na dochody rolników w naszym regionie, poprzez odpowiedni dobór odmian nasion roślin uprawnych, dostosowanych do warunków środowiskowych (klimatycznych i glebowych) Polski Południowo- Wschodniej.  Prof.  dr hab. Edward Gacek dyrektor Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych zwrócił uwagę, że środki  zainwestowane przez samorząd województwa, mogą generować zyski dla rolników rzędu 100 mln zł rocznie.

Lucjan Kuźniar podkreślał w czasie spotkania, że analiza wyników badań jest szczególnie istotna po otwarciu rynku nasiennego na odmiany pochodzące z krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Siew takich odmian bez sprawdzenia ich przydatności do uprawy w danym kraju może nie przynieść oczekiwanych efektów. Dlatego w ramach współpracy ze Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Przecławiu prowadzone są doświadczenia ze zbożami jarymi, ozimymi oraz roślinami oleistymi w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Z kolei „Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa”  jest udostępniona na stronach internetowych naszego Urzędu, aby każdy zainteresowany mógł z tych badań skorzystać.

Nowy zespół został powołany na czteroletnia kadencję. Jego prace potrwają do 2018 roku.

Paweł Tworek
Kancelaria Zarządu