W związku z objęciem funkcji prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie  Tadeusz Dylon gościł u Lucjana Kuźniara. W spotkaniu uczestniczył także zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Adam Skiba.

 

W trakcie spotkania rozmawiano o współczesnych problemach pszczelarstwa i podjęciu odpowiednich decyzji, aby chronić ten sektor rolnictwa.
Przed współczesnym pszczelarstwem stoi wiele wyzwań: przyrodniczych, środowiskowych i ekonomicznych, a dokonujący się postęp techniczny rodzi nowe zagrożenia, ale także stwarza nowe możliwości. Trzeba jednak pamiętać, że wiele prac i zadań opartych jest na wielowiekowej  tradycji, a pracy samego pszczelarza nie są w stanie zastąpić nawet najlepsze i najnowsze maszyny – powiedział między innymi członek zarządu Lucjan Kuźniar.
Rozmowy dotyczyły głównie planowanej współpracy pszczelarzy i samorządu województwa, dotyczącej form wsparcia przeznaczenia środków na wspieranie i rozwój tego ważnego sektora rolnictwa jakim jest pszczelarstwo. Członek zarządu Lucjan Kuźniar określił niezbędne kierunki współpracy, aby jak najefektywniej wykorzystywać środki. Działania te będą polegać na pozyskaniu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie w ramach wniosku złożonego przez Urząd Marszałkowski, który przewiduje między innymi organizowanie szkoleń oraz konkursów w celu rozpowszechniania nowoczesnej wiedzy pszczelarskiej, publikacji materiałów edukacyjnych w zakresie pszczelarstwa, oraz zakupie i rozpowszechnianiu polskich drzew miododajnych takich jak lipa, klon, akacja, wierzba.
Lucjan Kuźniar skierował także słowa uznania do wszystkim tych, którzy przyczyniają się do rozwoju pszczelarstwa na terenie województwa podkarpackiego, w tym pszczelarzom zrzeszonym w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Rzeszowie. Na ręce nowego prezesa przekazał list gratulacyjny, z życzeniami wielu sukcesów.
Paweł Tworek 
Kancelaria Zarządu