"Grupy producenckie szansą rozwoju obszarów wiejskich” to temat konferencji zorganizowanej 14 maja przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, pod patronatem Marszałka  Województwa Podkarpackiego.

Zarząd województwa reprezentował Członek Zarządu Województwa Lucjan Kuźniar, który otworzył debatę. Podczas swego przemówienia mówił on o znaczeniu grup producentów, które są istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój sektora rolnego w województwie. Podkreślił, że zasadniczym warunkiem sprostania wyzwaniom jakie stawia obecnie rynek, oparty na zasadzie konkurencji gospodarczej, jest tworzenie silnych struktur gospodarczych.

Rolnictwo naszego województwa charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem gospodarstw oraz zróżnicowanymi warunkami przyrodniczo-glebowymi. Stąd też, z przyczyn obiektywnych proces konsolidacji naszych producentów przebiega wolniej niż w innych rejonach kraju nie wspominając o UE-15 gdzie zorganizowane struktury gospodarcze w rolnictwie mają długoletnią tradycję – mówił Lucjan Kuźniar.

Członek Zarządu Województwa w swoim wystąpieniu wskazał działania, które samorząd województwa podjął na rzecz rozwoju grup producentów, które są finansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego. Były to m.in. działania informacyjno-szkoleniowe, promocyjne jak również organizacyjne, służące aktywizowaniu producentów rolnych w kierunku ich integracji oraz usprawnieniu procesu ich rejestracji i udzieleniu wsparcia w początkowym okresie ich działalności.

Zaapelował również do obecnych na konferencji Przedstawicieli Departamentu Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Departamentu Działań Społecznych i Środowiskowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie o wprowadzenie przychylnych rozwiązań dla grup producentów rolnych, w tym korzystnego wsparcia finansowego w nowej Perspektywie Finansowej na lata 2014 – 2020.

Stopień zorganizowania producentów rolnych w starych krajach UE (UE-15) jest bardzo wysoki - wynosi ponad 60%. W niektórych branżach nawet 90 % produkcji rolnej wprowadzane jest na rynek przez organizacje gospodarcze, szczególnie poprzez grupy producentów rolnych. W województwie podkarpackim zaś, poza branżą tytoniową, która zorganizowana jest praktycznie w 100% łączny udział grup producentów w towarowej produkcji kształtuje się na poziomie kilkunastu procent. Dlatego w kontekście gospodarki rynkowej i integracji europejskiej stawia to naszych producentów w bardzo niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej. Wynika stąd konieczność przyśpieszenia tempa rozwoju grup producentów rolnych i poprawy ich działalności. Aby to rolnikom umożliwić, potrzeba jest zmiany prawa w tym zakresie. Problemy z zakresu tworzenia grup producentów mają swoje podłoże w specyfice podkarpackiego rolnictwa, odróżniającego go od warunków w innych rejonach kraju i państwach UE-15.

W czasie konferencji prezentację poświęconą wpływowi organizowania się rolników na ich pozycję konkurencyjną przedstawiła Małgorzata Dąbrowska z Departamentu Rynków Rolnych MRiRW. Franciszek Kadzik – dyrektor Departamentu Działań Społecznych i Środowiskowych ARiMR z Warszawy mówił o funkcjonowaniu grup producentów rolnych w świetle nowej perspektywy finansowej.

Paweł Tworek
Kancelaria Zarządu