1503006 -mlekoTak można by określić zasadnicze kwestie jakie towarzyszyły 25 lutego br. w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale seminarium tematycznym pn: „Nowoczesne rozwiązania w produkcji mleka” poświęconym nowym trendom w produkcji mleka, ekonomice tej gałęzi produkcji rolniczej, prawidłowemu żywieniu krów wysokomlecznych oraz profilaktyce i leczeniu chorób w chowie bydła mlecznego.

Spotkanie otworzył p. Jerzy Jakubiec Dyrektor PODR w Boguchwale, który witając wszystkich przybyłych rolników, doradców rolniczych, przedstawicieli instytucji i firm okołorolniczych, podkreślił znaczenie chowu bydła mlecznego na Podkarpaciu, jako najbardziej rolniczego sposobu użytkowania ziemi, wymagającego od każdego rolnika  znacznego zaangażowania energii, ziemi, kapitału ekonomicznego i wiedzy.

Gość honorowy seminarium p. Lucjan Kuźniar członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, zwrócił uwagę na duży potencjał nie w pełni wykorzystanych użytków zielonych oraz realizowany w województwie program pn. „Podkarpacki Naturalny Wypas”. Podkreślił konieczność organizowania się producentów mleka m.in. w grupy producenckie
i stowarzyszenia w celu prowadzenia efektywnej produkcji mleka i produktów mlecznych w naszym województwie, tak aby wykorzystać istniejący potencjał w tym zakresie. Wskazał również na konieczność promowania podkarpackiej żywności wysokiej jakości wytworzonej z mleka i przetwórstwa mleka na poziomie gospodarstwa rolnego chociażby przez produkcję serów. Przedstawił plany i koncepcje  Zarządu Województwa Podkarpackiego na wsparcie tej gałęzi podkarpackiego rolnictwa.

Bernadeta Dżugan z Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie, omówiła zagadnienia kończącego się kwotowania produkcji mleka, przybliżając rolnikom założenia „pakietu mlecznego”, szczególnie zawieranie umów z podmiotami skupiającymi mleko. Zwróciła również uwagę na przekroczenie w bieżącym roku kwotowym kwot mlecznych i konieczność zapłacenia przez rolników naliczonych kar, wskazując na czynione starania ze strony MRiRW, aby złagodzić skutki przekroczenia krajowej kwoty mlecznej.

O sytuacji na podkarpackim rynku mleka i produktów mlecznych mówił Antoni Kogut dyrektor Oddziału Trzebownisko Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA. Stwierdzając m.in. że produkcja mleka krowiego stanowi dominujący kierunek produkcji i główne źródło  dochodu dla wielu gospodarstw rolnych w naszym województwie, a utrzymujący się wysoki popyt na przetwory mleczne podtrzymuje dobrą koniunkturę na krajowym rynku mleka.

W części poświęconej hodowli krów mlecznych przedstawiciel firmy Vet Agro Sp. z o.o. z Lublina dr nauk wet. Krzysztof Janeczko omówił zagadnienia związane ze zdrowiem cieląt. Podkreślając, że tylko krowa prawidłowo żywiona i dobrze przygotowana do porodu przy łatwym wycieleniu rodzi zdrowe cielę i produkuje siarę o wymaganej koncentracji immunoglobulin. Robert Maziarz  zaprezentował ofertę handlową firmy Vet Agro Sp. z o.o.

Zagadnienia dotyczące ekonomiki produkcji mleka przedstawił Stanisław Franczak dyrektor Dossche Sp. z o.o. oddział w Sandomierzu. O żywieniu krów mlecznych w okresie okołoporodowym mówił Konrad Zasada z Dossche, który podkreślał, że jednym z podstawowych warunków uzyskania wysokiej wydajności mleka od krowy w okresie laktacji jest odpowiednie żywienie w okresie ostatnich tygodni przed i pierwszych tygodni po porodzie do osiągnięcia szczytu laktacji.

Na zakończenie konferencji szeroką ofertę usług finansowych Banku BGŻ dla rolników i hodowców bydła mlecznego zaprezentował Tadeusz Wójcik ekspert ds., Finansowania Agrobizensu Centrala BGŻ.

 

Jacek Golba
PODR Boguchwała

Akceptowała: Justyna Wiśniowska, kier. działu MDSziW