Expo 2020 is Your Chance to Establish Your Business in UAE

 

Uprzejmie informujemy, że zmianie ulega termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie dla poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand „EXPO Dubaj” na 14 maja br. (pierwotny termin: 31 marca br.). Zmiana terminu zakończenia naboru ma na celu złagodzenie negatywnego wpływu koronawirusa na funkcjonowanie firm, w tym umożliwienie efektywnego aplikowania po środki finansowe pochodzące z funduszy unijnych.

 

Program promocji w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju o budżecie w wysokości 50 mln zł jest adresowany do firm z sektora MŚP. Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie m.in. kosztów związanych z udziałem w wydarzeniach targowych w krajach Zatoki Perskiej (w tym imprezach towarzyszących EXPO) czy doradztwa w zakresie zdobywania rynków dla innowacyjnych produktów. Maksymalne wsparcie dla firmy wynosi 425 670 zł.

Udział w programie „Go to brand”, dzięki wsparciu finansowemu, umożliwia realizację następujących działań:

  • Organizacja misji wyjazdowych
  • Udział w Forum Gospodarczym Polska-Zjednoczone Emiraty Arabskie w marcu 2021 roku

Kluczowe wydarzenie Programu Gospodarczego z udziałem wysokich rangą przedstawicieli władz państwowych. Wśród zaplanowanych elementów Forum Gospodarczego PL-ZEA znajdują się m.in.: ceremonia podpisania umów dwustronnych o charakterze gospodarczym pomiędzy jednostkami administracji publicznej, agencjami wykonawczymi, spółkami skarbu państwa, przedsiębiorstwami, panele dyskusyjne, sesje spotkań biznesowych typu B2B

  • Organizacja misji przyjazdowych

Możliwość zorganizowania przyjazdowej misji gospodarczej (wizyty studyjnej) dla potencjalnych i obecnych kontrahentów mających siedzibę i działających na rynku krajów Zatoki Perskiej

  • Udział w Polish Games Show

Wydarzenie poświęcone promocji polskiej branży gier komputerowych, które towarzyszyć będzie udziałowi Polski w EXPO 2020 w Dubaju. Szczegóły zostaną przekazane wkrótce.

  • Udział w targach branżowych w ZEA
  • Zakup usługi doradczej
     

Szczegóły znajdą Państwo na stronie PARP pod adresem:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/go-to-brand-expo-2020

Polecamy także zapoznać się z przygotowaniami PAIH i informacją na temat statusu imprez targowych na całym świecie. Szczegóły na stronie PAIH pod adresem:

https://www.paih.gov.pl/20200318/odwolane_wydarzenia_biznesowe_na_swiecie?fbclid=IwAR11p2H2subq5XTyvS-p9BrjyUQX3XTvV06N_tY9OKBf7ebo35wc8mhBrlg