IMG 20190928 145828


Właściciele firm z Polski i z Podkarpacia spotkali się 27 września 2019 r. w Arłamowie z ministrem rozwoju, Jerzym Kwiecińskim i Prezesem Najwyższej Izby Kontroli Marianem Banasiem oraz władzami samorządowymi na czele z Marszałkiem Władysławem Ortylem.

 

 

Wydarzenie oficjalnie otworzył Marszałek Województwa Podkarpackiego, Pan Władysław Ortyl. Uczestnicy „Rozmów o polskiej gospodarce” dyskutowali między innymi o wsparciu rozwoju polskich przedsiębiorców, otoczeniu prawnym oraz jak gospodarka może wspierać sport?

Po zakończonej konferencji, dalsze rozmowy i dyskusja na powyższe tematy odbywały się w kuluarach.

Wydarzenie zrealizowano ze środków RPO WP 2014-2020 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości.

 

 

Tekst i foto: Mariusz Stec
Oddział Współpracy Gospodarczej UMWP