01
W dniach 16-18 listopada 2018 roku, w siedzibie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS, odbyła się czwarta edycja „Rzeszów Startup Weekend” - największego na Podkarpaciu wydarzenia dedykowanego głównie startupom, ale również wszystkim osobom, które mają innowacyjny pomysł na biznes. Wydarzenie stanowiło część międzynarodowej inicjatywy pod szyldem marki Google, odbywającej się co weekend w różnych miastach na całym świecie.

Ideą przedsięwzięcia było połączenie lokalnych młodych programistów, marketingowców oraz grafików, którzy w ciągu 54 godzin nieprzerwanej pracy przygotują fundamenty swojego startupu, prototyp usługi, narzędzia, serwisu lub innego rozwiązania.

W konkurencji wzięło udział 11 kilkuosobowych zespołów, których prace wspierane przez grono mentorów i ekspertów z różnych branż, poddane zostały ocenie składu sędziowskiego złożonego z inwestorów, partnerów biznesowych wydarzenia oraz przedstawicieli samorządu.

Laur zwycięstwa powędrował do członków projektu „WeSale”, prezentujących pomysł na innowacyjną platformę sprzedaży, która w ocenie składu sędziowskiego ma duże szanse na szybkie wdrożenie i zaistnienie na rynku. Oceniając całokształt prac zespołów, Jury zdecydowało się ponadto wyróżnić projekt pn. „Myjka”, reprezentujący branżę lotniczą – jedną z inteligentnych specjalizacji Województwa Podkarpackiego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przewoźników lotniczych i firm z branży MRO, członkowie zespołu przedstawili pomysł na biznes dedykowany regeneracji elementów silników lotniczych – ultradźwiękowe mycie łopat turbin. Wyróżnienie Mentorów nadzorujących pracę poszczególnych zespołów, trafiło do projektu „ER Manage”, prezentującego pomysł na zintegrowany system zarządzania zyskującymi coraz większą popularność tzw. Escape Roomami.

Czwarta edycja Rzeszów Startup Weekend współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości.

Bartosz Czarnecki
Oddział Współpracy Gospodarczej