Czołówka 1Podkarpacie to przestrzeń otwarta dla inwestorów i przedsiębiorców co czyni Województwo miejscem niezwykle atrakcyjnym. To na Podkarpaciu uwalnia się polski potencjał gospodarczy, czego dowodem jest organizowany co roku Kongres 590. Dlatego, nie bez powodu, Województwo Podkarpackie było gospodarzem rozmów polsko – niemieckich dedykowanych dla przedsiębiorców z Podkarpacia. 
Organizatorem rozmów była Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska). AHK Polska to największa izba bilateralna w Polsce oraz jedna z największych niemieckich zagranicznych izb przemysłowo-handlowych na świecie.

 

-To tu powstają przełomowe technologie, które w połączeniu z dobrą infrastrukturą i wykwalifikowaną kadrą, a także dobrym zarządzaniem regionem, czynią Podkarpacie miejscem niezwykle atrakcyjnym i przyjaznym inwestorom. Podkarpacie to też ogromne tradycje w obszarze przedsiębiorczości. Chcemy aktywnie włączyć się w intensyfikację polsko-niemieckiej wymiany doświadczeń i kontaktów biznesowych – tłumaczyli organizatorzy wydarzenia - Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa.

Otwarcia wydarzenia dokonał Pan Michael Kern – Dyrektor Generalny i Członek Zarządu AHK Polska, a jednocześnie przedstawiciel niemieckiego Kraju Związkowego Bawaria w Polsce. Następnie w imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, list skierowany do uczestników wydarzenia odczytał Marszałek Bogdan Romaniuk. W swoim wystąpieniu Marszałek Bogdan Romaniuk zaprezentował potencjał gospodarczy regionu, nawiązał do inwestycji niemieckich na Podkarpaciu, ważnych dla Podkarpacia relacji gospodarczych polsko - niemieckich oraz o powstającym w Jasionce koło Rzeszowa centrum serwisowania silników lotniczych EME Aero. To ważna dla Podkarpacia inwestycja dwóch niemieckich światowych potentatów z branży lotniczej: Lufthansy i MTU Aero Engines, którą Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl nazywa „inwestycją stulecia” na Podkarpaciu. 

Uczestnikami konferencji "Polsko-Niemieckie Rozmowy Przedsiębiorców na Podkarpaciu" była kadra zarządzająca, przedstawiciele wszystkich inteligentnych specjalizacji Województwa Podkarpackiego – lotnictwa, motoryzacji, IT i jakości życia, w sumie ponad stu przedstawicieli biznesu i samorządu.

W programie wydarzenia była dyskusja na temat wyzwań lokalnego rynku pracy i możliwości kształcenia zawodowego oraz seminarium poświęcone ekspansji firm na rynek niemiecki. Kolejnym punktem programu była debata z udziałem polskich i niemieckich inwestorów oraz instytucji odpowiedzialnych za rozwój regionu.

W ramach wydarzenia odbył się również Speed Business Mixer, pozwalający na nawiązanie cennych kontaktów biznesowych.

"Polsko-Niemieckie Rozmowy Przedsiębiorców na Podkarpaciu" były okazją do nawiązania ciekawych kontaktów biznesowych.

Wydarzenie zrealizowano ze środków RPO WP 2014-2020 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości.


 

Tekst: Mariusz Stec

Foto: AHK Polska
oraz Mariusz Stec
Oddział Współpracy Gospodarczej