czołówka A88A9723
W piątek 28 września br., w G2A Arena Centrum Wystawienniczo Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce k/Rzeszowa, pod patronatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju rozpoczął się motoryzacyjny Kongres TSLA EXPO RZESZÓW 2018. Współorganizatorem i partnerem Kongresu i Targów było Województwo Podkarpackie. Partnerami merytorycznymi tego wydarzenia były dwa podkarpackie klastry motoryzacyjne Wschodni Sojusz Motoryzacyjny oraz Polska Grupa Motoryzacyjna.

Druga edycja TSLA EXPO zgromadziła przedstawicieli władz województwa, przedstawicieli parlamentu, ambasadorów oraz ludzi nauki. Biznes reprezentowali menadżerowie zarówno małych i średnich regionalnych, jak i największych Polskich i zagranicznych firm, wśród których byli producenci branży motoryzacyjnej, dostawcy usług, dystrybutorzy samochodów, sprzętu, technologii IT oraz instytucje finansowe i otoczenia biznesu.

Oficjalnego otwarcia targów dokonał Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl:

- Jeszcze wczoraj byłem z oficjalną wizytą w Grazu, w Styrii, gdzie rozmawialiśmy o wzmocnieniu współpracy przedsiębiorstw branży automotive. Dziś mam okazję witać Konsula Honorowego RP w Austrii na Kongresie TSLA Expo w Jasionce - podkreślił Władysław Ortyl, marszałek podkarpacki. - To jedno z najważniejszych wydarzeń biznesowych na Podkarpaciu, poświęcone motoryzacji, która jest inteligentną specjalizacja regionu. Będziemy rozmawiać dziś o przyszłości branży, wsłuchiwać się w doświadczenia naszych gości. Podkarpacie ma tradycje związane z lotnictwem, tym zawsze się chwalimy, o tym przypominamy. Ale także tu powstał pierwszy w Polsce autobus i pierwsza firma motoryzacyjna w Polsce. 

Targom TSLA towarzyszyły również panele dyskusyjne, w których udział wzięli Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Konsul Honorowy RP w Graz Manfred Kainz, Podsekretarz Stanu z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak, Prezes wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego Ryszard Jania oraz osoby zarządzające przedsiębiorstwami z branży motoryzacyjnej.

- Jestem od 20 lat związany z pracą w przemyśle motoryzacyjnym. Mam jak najlepsze zdanie na temat tego, co dzieje się tutaj na Podkarpaciu. Nie widziałem wcześniej, by polityka tak bardzo interesowała się regionalnym rozwojem - stwierdził Manfred Kainz, Konsul Honorowy RP w Austrii. - Kiedy w regionie jest jedność nauki, biznesu i polityki, perspektywy dla rozwoju są bardzo dobre. Warto przy tym pamiętać, że szkolenie i edukacja wzmacnia siłę regionu. To bardzo ważne na rynkach światowych. Cieszę się, że wykorzystujemy szanse w Unii Europejskiej, zaoferowała nam ona mnóstwo wspólnych szans i tę współpracę powinniśmy rozwijać.

Dwadzieścia MŚP z Województwa Podkarpackiego zaprezentowało się w części wystawienniczej dzięki dofinansowaniu unijnemu w ramach projektu „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”.

Równolegle z częścią targową odbyły się też bezpłatne szkolenia dla pracowników małych i średnich przedsiębiorstw z Podkarpacia. Ich organizatorem była Polska Grupa Motoryzacyjna. W trzech oddzielnych salach przeszkolonych zostało blisko 50 osób z 13 firm. Tematyka szkoleń obejmowała HR Lean Management – zarządzanie jakością, rozwiązywanie problemów jakościowych – raportowanie 8D oraz warsztaty finansowe dla kadry zarządzającej z firm motoryzacyjnych.

Wydarzenie zrealizowano ze środków RPO WP 2014-2020 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości.


 

 

Tekst: Mariusz Stec

Foto: Biuro Prasowe UMWP
oraz Mariusz Stec
Oddział Współpracy Gospodarczej