Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński był gościem panelu poświęconego inteligentnym specjalizacjom. Było to główne wydarzenie w Podkarpackiej Strefie Spotkań podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Ponadto uczestnikami ciekawej dyskusji byli marszałek Władysław Ortyl, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski (także pochodzący z Podkarpacia), prezes oraz prezes KGHM Marcin Chludziński.
Korzyści rozwoju musi odczuwać całe społeczeństwo, we wszystkich regionach. To nie jest tak, że te same branże będą się tak samo rozwijać w każdym regionie. To regiony muszą wskazywać te inteligentne specjalizacje, a nie rząd.  Za parę lat zobaczymy czy te wskazania były słuszne. Te wybory muszą bazować na potencjale regionu, ale również mieć odniesienie w przyszłości – tłumaczył minister Jerzy Kwieciński.

Uczestnicy panelu wspólnie zastanawiali się czy zgodnie z założeniami inteligentne specjalizacje prowadzą do powstania nowych rynków aktywności gospodarczej, modernizacji oraz podniesienia konkurencyjności regionów? Zastanawiano się również nad zasadnością wyboru inteligentnych specjalizacji przez poszczególne regiony. Na przykładzie „Lotnictwa i Kosmonautyki” czyli województwa podkarpackiego, marszałek Władysław Ortyl mówił o wymiernych korzyściach prorozwojowych dla regionu i branż.

Podkarpackie chce jeszcze poprawić swoją pozycję gospodarczą. Chcemy być liderem zmian w Polsce Wschodniej. Jeśli popatrzymy na nasze inwestycje, na tworzące się miejsca pracy, na środki pozyskiwane na działalność badawczą to jesteśmy na dobrej drodze. Hasło naszej kampanii „Wyższy poziom innowacji” to nasz drogowskaz – powiedział marszałek Władysław Ortyl.
Tradycyjnie częścią forum jest konferencja Europa Karpat, która od lat jest organizowana z inspiracji marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Marszałek Władysław Ortyl uczestniczył w panelu nt. „Rozwój w Karpatach, rozwój wokół Karpat”. Wraz z ministrem Jerzym Kwiecińskim i gośćmi z zagranicy wymieniali się spostrzeżeniami o karpackiej strategii makroregionalnej. Dziś podpisano porozumienie o tworzeniu strategii karpackiej jako strategii makroregionalnej. Byłby to piąty tego rodzaju dokument w Unii Europejskiej. - Moment jest idealny, bo dyskutujemy o nowej perspektywie finansowej. Mamy prawo oczekiwać takiej pomocy od Unii Europejskiej, bo Europa potrzebuje nowej energii - powiedział podczas dyskusji na ten temat marszałek Władysław Ortyl.
XXVIII Forum Ekonomiczne to 6 sesji plenarnych, 180 paneli, wykładów, warsztatów oraz prezentacji, które skupione są na najważniejszych problemach politycznych i gospodarczych dotyczących Europy Środkowo-Wschodniej. Nie brakuje też dyskusji w kwestii ochrony zdrowia, innowacji oraz bezpieczeństwa. Gościem specjalnym forum był dziś premier Mateusz Morawiecki.
Udział Województwa Podkarpackiego w wydarzeniu finansowany jest ze środków Unii Europejskiej – EFRR, w ramach projektu „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” realizowanego w ramach RPO WP 2014-2020, oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości.
 
tekst. T.Leyko
Video: S.Kieszkowski
BP UMWP