Panele dyskusyjne poświęcone współpracy i tworzeniu sieci powiązań między Polską a światową Polonią zdominowały program drugiego dnia Kongresu 60 milionów odbywającego się w podrzeszowskiej Jasionce. Uczestnicy zastanawiali się, jak skutecznie promować markę Polska w świecie, jak powinny współpracować ze sobą polskie regiony dla osiągnięcia wspólnych korzyści oraz jakie inicjatywy najczęściej łączą Polaków.

 

Budowa solidnej marki na rynkach zagranicznych to proces długotrwały i konsekwentny - takie wnioski płynęły z panelu dyskusyjnego poświęconego budowie marki Polska. Uczestnicy podkreślali, że globalny sukces zależy od stawiania na nowoczesne technologie, ale także od współpracy i kooperacji z zagranicznymi klastrami. Zatem wartość firmy należy budować na jakości, zastosowaniu innowacji, produktywności i zaangażowaniu – mówili.

Przedsiębiorczość to nie tylko męska domena, o czym mogli usłyszeć uczestnicy panelu pn. „Polki w światowym biznesie – kobieca strona przedsiębiorczości”. Organizatorzy kongresu nie ograniczyli dyskusji jedynie do przedsiębiorczości i współpracy gospodarczej między Polską a Polonią, ale postanowili poszerzyć jego formułę o tematykę polityczną, która znalazła swoje odzwierciedlenie w panelu pn. „Bezpieczeństwo Polski i Polaków – lekcja historii, wyzwania obecnych czasów”. Biorący udział w panelu Wojciech Buczak, poseł na Sejm RP, mówił o istocie polskiego bezpieczeństwa:

Zagrożenie dla Polski występuje dziś z kierunku wschodniego, wystarczy popatrzeć na to, co dzieje się na Ukrainie. […] Dla bezpieczeństwa państwa polskiego ważna jest z jednej strony produkcja sprzętu wojskowego, która powinna odbywać się na terytorium naszego kraju i we współpracy z naszymi sojusznikami. Ważna w tym aspekcie jest także działalność Wojsk Obrony Terytorialnej. Jednak obronność to też ludzie, ich postawa, ale i dbałość polityków o to, aby w polskim społeczeństwie utrzymać patriotyzm i gotowość do obrony Ojczyzny, z kolei obowiązkiem nas - polityków jest to, aby jak najlepiej zagospodarować ten potencjał – powiedział Buczak.

Na zakończenie kongresu zaplanowano prezentację Jednostki Wojskowej GROM, jako sukcesu polskiej marki, której wizerunek jest konsekwentnie budowany od wielu lat.

Wydarzenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej – EFRR, w ramach projektu „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” realizowanego w ramach RPO WP 2014-2020, oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości.

Tekst i fot.: D. Kozik
Biuro Prasowe UMWP