A88A0108
Przez dwa dni 25 i 26 czerwca 2018 r. Podkarpacie gościło przedstawicieli amerykańskiego koncernu Boeing, którzy przybyli z misją poszukiwania wiodących podkarpackich firm z branży lotniczej, potencjalnych partnerów do współpracy.

Podczas spotkania w gronie przedstawicieli firmy Boeing, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Doliny Lotniczej, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Władysław Ortyl podkreślił wagę branży lotniczej w gospodarce Podkarpacia, która bardzo dużo czerpie z ponad 100 letniej tradycji lotnictwa i 80 letniej tradycji przemysłu lotniczego. Marszałek podkreśl również długoletnią współpracę podkarpackich firm z korporacją Boeing, która rozpoczęła się w latach dziewięćdziesiątych z WZK PZL-Mielec. Marek Darecki, Prezes Stowarzyszenia Dolina Lotnicza i Prezes Zarządu Pratt & Whitney podkreślił znaczenie Doliny Lotniczej w regionie, postęp technologiczny, którym mogą się obecnie poszczycić firmy do niej należące. Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze, posługującej się językiem angielskim, inżynierom wykształconym na Politechnice Rzeszowskiej województwo podkarpackie stało się poważnym partnerem w biznesie lotniczym na rynkach światowych.

Firmę Boeing – amerykański koncern lotniczy, zbrojeniowy i kosmiczny przybliżył Stan Prusiński, Dyrektor Marketingu, w jednostce Boeing Defense, Space and Security. Misją z jaką przybyli przedstawiciele Boeinga jest budowa mocnego partnerstwa opartego na wysokiej jakości dostarczanych produktów i bardzo dobrych, merytorycznych relacjach z wysoko wykwalifikowaną kadrą. To partner, z którym wiążemy dalszą współpracę i upatrujemy szansę na rozwój branży lotniczej w naszym regionie.

Goście z Ameryki mieli okazję poznać działalność firm Pratt and Whitney oraz Ultratech. Gościli również w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznego Aeropolis oraz Ośrodku Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej. W centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce miały miejsce liczne spotkania przedstawicieli firmy Boeing z przedsiębiorcami lokalnego przemysłu lotniczego. Żywimy nadzieję, że rozmowy B2B zaowocują współpracą i przyniosą oczekiwane korzyści dla obu stron.

Wydarzenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej – EFRR, w ramach projektu „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” realizowanego w ramach RPO WP 2014-2020, oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości.

text. Joanna Socha-Kotula
Oddział Współpracy Gospodarczej
foto. Michał Mielniczuk
Biuro Prasowe UMWP