Ostatni dzien nizszych cen uczestnictwa w Real Connect 2018 articleimage23-24 maja Województwo Podkarpackie wspólnie z Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego oraz Miastem Lubaczów prezentowało ofertę gospodarczą regionu. Podkarpackie prezentowało swoją ofertę jako jednego z najbardziej atrakcyjnych regionów do inwestowania w Polsce i w Europie.

Przedstawiliśmy zainteresowanym dotychczasowe działania Województwa wskazujące na rosnące znaczenie naszego regionu. Liczne opracowania plasują region i nasze miasta wśród najbardziej przyjaznych biznesowi. Stolica regionu, kształci i przyciąga najzdolniejszych. To daje możliwość pozyskania utalentowanych pracowników, a dla przyszłego inwestora jest kluczowym czynnikiem w wyborze lokalizacji swojej inwestycji. Rozbudowana infrastruktura (lotnisko, autostrada, planowane drogi szybkiego ruchu jak Via Carpathia), wysoki poziom wykształcenia pracowników, rozwinięty transport, dostępność komunikacyjna i relatywnie niskie koszty utrzymania pozwalają naszym miastom konkurować z miastami z innych regionów. Wizytówką regionu jest także rosnący dostęp do powierzchni biurowej oraz lokalizacja specjalnych stref ekonomicznych. To w naszym regionie powstała pierwsza w Polsce specjalna strefa ekonomiczna.

Na towarzyszących targom konferencjach i panelach poruszane również były tematy związane z rynkiem gruntów, nieruchomości handlowych, biurowych, magazynowych, hotelowych, sportowych oraz apartamentowych.

Stoisko Województwa Podkarpackiego było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – EFRR, w ramach projektu „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” realizowanego w ramach RPO WP 2014-2020, oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości.

tekst / foto: Mariusz Stec
Oddział Współpracy Gospodarczej