DSC06924
25 kwietnia 2018 roku Województwo Podkarpackie wzięło udział w Forum Eksportu 2018 w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, którego organizatorem było Stowarzyszenie Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej.

Forum zgromadziło wiele środowisk wspierających eksport produktów lokalnych wytwórców : przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, polityków, dyplomatów, przedsiębiorców, ludzi nauki oraz reprezentantów władz centralnych, odpowiedzialnych za relacje gospodarcze Polski
z zagranicą.

Spotkanie eksporterów w Lublinie było też okazją do wyróżnienia zasłużonych dla eksportu: dyplomatów, przedsiębiorstw i instytucji. Wśród Laureatów odznaczonych medalem „Zasłużony dla Eksportu” znalazł się Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. W imieniu Zarządu Województwa Podkarpackiego nagrodę odebrał p. Jan Sołek, Asystent Marszałka.

Przewodnim tematem Forum były „Możliwości i potrzeby polskiego eksportu”. Prelegenci często podkreślali jak ważne jest wspieranie eksportu i ekspansji rodzimych firm na rynki zagraniczne. Podczas Forum Województwo Podkarpackie prezentowało swoje walory gospodarcze na stoisku wystawienniczym.

Udział w wydarzeniu współfinansowany był z projektu „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” realizowanego ze środków RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości.

 

Joanna Socha-Kotula
Oddział Współpracy Gospodarczej