01418 stycznia br. w siedzibie Centrum Olimpijskiego PKOL odbyła się piąta edycja „Dyplomatycznego Otwarcia Roku” – uroczystego spotkania noworocznego z Ambasadorami akredytowanymi w Polsce i wysokimi przedstawicielami władzy publicznej. Organizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą wydarzenie, ma na celu przedstawienie potencjału gospodarczego polskich regionów przedstawicielom korpusu dyplomatycznego w kraju, z drugiej zaś strony – przedstawienie możliwości, jakie placówki dyplomatyczne odgrywają dla rozwoju firm i ekspansji gospodarczej Polski.

Tegoroczna edycja, w której udział wzięło ponad 400 osób, objęta była Honorowym Patronatem Ministra Spraw Zagranicznych oraz Honorowym Patronatem Ministerstwa Rozwoju. Głównymi prelegentami wydarzenia byli m.in.: Jadwiga Emilewicz- Minister Przedsiębiorczości i Technologii reprezentująca także Premiera Mateusza Morawieckiego, Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii, Konrad Szymański – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Jacek Bogucki Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Irena Szewińska – Wiceprezes PKOL oraz Główni Partnerzy przedsięwzięcia, wśród których nie zabrakło również Województwa Podkarpackiego reprezentowanego przez Wicemarszałka Bogdana Romaniuka.

W swoim wystąpieniu, Wicemarszałek zaznaczył, że obecny rok ma duże znaczenie dla regionu, który dzięki bogatej historii lotniczej i wieloletnim doświadczeniu w projektowaniu i budowie statków powietrznych, przyczynił się do rozwoju polskiego lotnictwa. Kontynuując poinformował, iż Samorząd Województwa podjął się organizacji IV Podkarpackich Pokazów Lotniczych połączonych z 80-leciem przemysłu lotniczego na Podkarpaciu.

Uczestnicy Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2018, wśród których nie zabrakło również przedsiębiorców z Podkarpacia, mieli okazję nie tylko do wymiany informacji i nawiązania kontaktów biznesowych, ale mogli również skosztować tradycyjnych i ekologicznych produktów z Podkarpacia na specjalnie przygotowanym stoisku promocyjnym regionu.

Udział w wydarzeniu współfinansowany był z projektu „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” realizowanego ze środków RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości.

 

text./foto. Bartosz Czarnecki
Oddział Współpracy Gospodarczej