DSC09302
Ostatniego dnia listopada br. zakończyła się trzecia edycja unikalnego przedsięwzięcia na mapie wydarzeń biznesowych w Polsce – Kongresu „Business Without Limits”. Wydarzenie, którego ideą jest integracja środowiska gospodarczo-biznesowego, skupiło w salach G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego przedstawicieli świata biznesu, nauki oraz administracji samorządowej i publicznej.

Ponad 50 prelegentów miało okazję podzielić się doświadczeniem i wiedzą z niemal 1000 uczestników podczas spotkań B2B i paneli dyskusyjnych związanych z tematyką dóbr i usług luksusowych w Polsce, funkcjonowania przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, inwestycji finansowych i budowlanych oraz rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej. Dzięki specjalnie zaaranżowanej powierzchni wystawowo-targowej, wydarzenie było również doskonałą okazją dla przedsiębiorców zrzeszonych w podkarpackich klastrach, do prezentacji swoich pionierskich osiągnięć i nowoczesnych produktów. Zwieńczeniem dwudniowego Kongresu była uroczysta Gala „Podkarpackich Nagród Gospodarczych”, podczas której uhonorowano przedsiębiorstwa – liderów w poszczególnych branżach, służących przykładem jak rozwijać i prowadzić biznes. Elementem uroczystej Gali było również wyróżnienie najlepszych podkarpackich produktów spożywczych poprzez wręczenie Certyfikatów „Smaczne bo Podkarpackie” producentom zdrowej żywności.

Wydarzenie współfinansowane było z projektu „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” realizowanego ze środków RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości.

Równolegle do Kongresu „Business Without Limits” odbyła się pierwsza edycja ogólnopolskiego wydarzenia energetycznego – „Future Energy Forum”. Celem przedsięwzięcia było poddanie analizie obecnej sytuacji w branży energetycznej oraz jej przyszłości. Podczas licznych paneli tematycznych toczono dyskusje na temat zmian w prawie energetycznym, nowości technologicznych oraz strategii rozwoju firm działających w branży. Omawiano również znaczenie energetyczne Podkarpacia dla Polski i makroregionu – ponad 30% wydobywanego w Polsce gazu ziemnego pochodzi z regionu. Ponadto, przez Województwo Podkarpackie przechodzą kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego gazociągi i gazowe połączenia międzynarodowe. Tutaj również znajduję się jedna z największych elektrowni wodnych w kraju.

Dzięki udziałowi decydentów, przedstawicieli i ekspertów branży energetycznej, wydarzenie umożliwiło merytoryczną debatę na wysokim poziomie oraz nawiązanie dialogu między przedstawicielami branży energetycznej, sektorów współpracujących oraz administracją publiczną.

Wydarzenie współfinansowane było z projektu „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” realizowanego ze środków RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości.

foto. Bartosz Czarnecki
Oddział Współpracy Gospodarczej