Wystartowała trzecia edycja Kongresu Business Without Limits. Przez dwa dni w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena eksperci z różnych branż będą debatować m.in. o gospodarce i rozwoju regionu. Kongres otworzył marszałek Władysław Ortyl.

Cieszę się, że województwo podkarpackie ma możliwość debatowania o ważnych sprawach związanych z innowacjami, z nowymi gałęziami gospodarki – mówił marszałek Ortyl, dodając, że trzeba w praktyce wykorzystywać najnowsze trendy.

Marszałek podkreślał, że Podkarpacie, jako innowacyjne województwo, powinno pokazywać swoje najlepsze produkty, tzw. premium oraz dyskutować na ile są one w stanie znaleźć klientów w regionie, kraju i świata.

Potencjał w tym zakresie jest, dlatego warto o tym rozmawiać – dodał marszałek, życząc uczestnikom kongresu merytorycznych debat, które przyczynią się do rozwoju ich firm.

Kamil Szymański - prezes zarządu CWK Operator – podkreślał, że trzecia edycja kongresu ma charakter nieco bardziej lokalny niż poprzednie.

W tym roku Kongres Without Limits łączy się z Podkarpacką Nagrodą Gospodarczą, której gala odbędzie się drugiego dnia. Dzisiejsze wydarzenie to już nasz 160 projekt w tym obiekcie. Ufamy, że każdy kolejny przyczyni się do tego, że będzie się Państwu lepiej współpracować i będziecie mieć miejsce do współpracy – mówił prezes Szymański.

Kongres rozpoczęła debata poświęcona dynamizacji sektora produktów premium na Podkarpaciu. Kolejne tematy poświęcone były nowym kierunkom w rozwoju budownictwa, firmom rodzinnym oraz społecznej odpowiedzialności biznesu

Podczas kongresu marszałek Ortyl odebrał wyróżnienie: „Honorowy ambasador fairplay w biznesie”, które otrzymał jako jedna z szesnastu osób w kraju. Pamiątkowe dyplomy otrzymali też laureaci programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Kongresowi towarzyszą Targi Dóbr i Usług Premium "MADE IN PODKARPACKIE". Drugiego dnia wydarzenia zaplanowano uroczystą galę XVI edycji konkursu „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza”, galę Programu Certyfikującego Najlepsze Produkty Spożywcze – „Smaczne bo Podkarpackie” oraz wręczone zostaną „Podkarpackie Ekrany” – nagrody TVP3 Rzeszów.

Fot/tekst M. Konopka
Wideo S. Kieszkowski
BP UMWP