Białoruś

 

 

 

 

 


Przedstawiciele podkarpackich firm z sektora MŚP uczestniczyli w Misji gospodarczej do Mińska na Białorusi, organizowanej w dniach 22-24 listopada 2017 r. przez Województwo Podkarpackie. W skład delegacji weszli przedsiębiorcy reprezentujący dziesięć podkarpackich firm: Erbud Rzeszów (wykonawca i podwykonawca inwestycji budowlanych), Ledolux Poland (producent opraw oświetleniowych LED), Instalator Przeworsk (dystrybutor materiałów budowlanych, głównie pokryć dachowych), Fabryka Farb Lakierów i Klejów Chemstal, Tozamet Tomasz Wajda (producent maszyn i urządzeń dla budownictwa i drogownictwa), Yasa Motors Poland (producent podzespołów dla branży lotniczej), Solar Building Polska (firma zajmująca się projektowaniem, wykonawstwem i montażem instalacji fotowoltaicznych), Tech Draw Metal (firma z branży metalowej zajmująca się wycinaniem laserowym i produkcją stołów spawalniczych), Wjatech (firma zajmująca się obróbką wielkogabarytowych elementów metalowych oraz produkcją precyzyjnych sitodrukarek) oraz AJ Profibud (firma prowadząca usługi budowlane w szerokim zakresie).

W ramach programu misji przedsiębiorcy uczestniczyli w wizycie studyjnej w Mińskiej Fabryce Zegarków Łucz produkującej od 1953 r. zegarki, a także zajmującej się produkcją płytek drukowanych dla przemysłu elektronicznego oraz manometrów dla przemysłu motoryzacyjnego. Ważnym punktem programu Misji było spotkanie z I Sekretarzem, Kierownikiem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Mińsku Piotrem Masajło, który zapoznał uczestników z sytuacją ekonomiczną i specyfiką rynku białoruskiego oraz przedstawił praktyczne informacje dla przedsiębiorców, dotyczące warunków i zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Każdy z uczestników otrzymał przewodnik po rynku białoruskim, zawierający najistotniejsze zagadnienia przydatne polskim przedsiębiorcom do planowania przedsięwzięć inwestycyjnych na białoruskim rynku. Następne spotkanie odbyło się z przedstawicielem kancelarii prawnej obsługującej polskich i białoruskich przedsiębiorców Czesławem Cierechem, który omówił podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Republice Białoruś. Kolejne spotkanie odbyło się z Januszem Wernerem, przedstawicielem Alfa – Banku. Omówił on jak wygląda obsługa handlu zagranicznego i przedsiębiorstw z polskim kapitałem działających na białoruskim rynku. Bardzo ciekawym punktem programu był case study funkcjonowania firmy budowlanej „Remmers Bieł”. Przedstawiciel firmy, Aleksej Korzun, zaprezentował firmę, której jedną ze specjalizacji jest renowacja zabytków architektonicznych. Następnie odbyła się wspólna wizyta w Kościele św. Szymona i Heleny, zwanym „Czerwonym Kościołem”, który przez tę firmę jest odrestaurowywany. Na miejscu odbyło się spotkanie z kierownikiem budowy Andrzejem Skoryną oraz ekipą remontowo - budowlaną. Kolejne spotkania odbyły się z przedstawicielami białoruskich firm oraz firm z polskim kapitałem: Aleksandrem Jurkowskim (Jurkompani), Tamarą Lewa (architekt - indywidualny przedsiębiorca), a także z przedstawicielem międzynarodowej kancelarii prawnej „Arzinger & Partners”. Pan Kirill Prihodko omówił kwestie związane z organizacją exportu na Białoruś, a także z certyfikacją towarów, licencjonowaniem działalności, sprawdzaniem wierzytelności kontrahentów oraz wiele innych zagadnień dotyczących współpracy międzynarodowej.

W kolejnym dniu Misji odbyło się spotkanie w Białoruskiej Izbie Przemysłowo Handlowej z Naczelnikiem Zarządu Współpracy Międzynarodowej Aleksandrem Gołowariowym, który przedstawił działalność Izby i zaproponował współpracę. Izba ma status organizacji publicznej, pozarządowej, chroniącej interesy białoruskich i zagranicznych przedsiębiorców prowadzących działalność na terytorium Republiki Białoruś i poza jej granicami. Głównym zadaniem Izby jest wspieranie rozwoju gospodarki narodowej, a także stosunków przemysłowych, naukowych, technicznych i handlowych Republiki Białoruś z innymi krajami.

Ostatnim, a zarazem głównym punktem programu Misji były indywidualne spotkania i rozmowy B2B podkarpackich przedsiębiorców z przedsiębiorcami białoruskimi. Po przywitaniu wszystkich uczestników przez Kierownika WPHI Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Mińsku Piotra Masajło oraz prezentacji Województwa Podkarpackiego odbyło się kilkadziesiąt spotkań B2B. Dużym zaskoczeniem była ilość białoruskich przedsiębiorców biorących udział w spotkaniach, gdyż zarejestrowanych do rozmów było blisko 50 firm. Każda z nich była uprzednio zweryfikowana pod względem profilu swojej działalności oraz oczekiwań polskich przedsiębiorców.

Udział podkarpackich przedsiębiorców w Misji sfinansowany był ze środków RPO WP 2014-2020 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości.

 

text/foto. Paweł Tarnawski
Oddział Współpracy Gospodarczej