Nowiny już po raz XI opracowały ranking firm podkarpackich przedsiębiorstw. W G2A Arenie zaprezentowano wyniki XI edycji „Złotej Setki Firm Podkarpacia”. Opracowano go przy współpracy z Małopolskim Instytutem Badawczym.

W uroczystej gali wziął udział marszałek Władysław Ortyl, a gościem specjalnym był Adam Hamryszczak wiceminister rozwoju.

Złota Setka Firm Podkarpacia to ranking, który wiele mówi o kondycji i o rozwoju podmiotów gospodarczych naszego regionu. Po raz drugi wśród przedsiębiorstw wskazano także Firmy - Kreatorów Rozwoju Podkarpacia. Elementami składowymi tej kategorii są oceny aktywności rynkowej przedsiębiorstwa: przychody ze sprzedaży, zatrudnienie i wartość eksportu. Liderem podobnie jak przed rokiem została firma PGE Obrót Kolejne miejsca zajęły Firma Oponiarska Dębica, MTU Aero Ergines Polska, Specjał oraz Nowy Styl.

Nowością tegorocznej edycji jest wyróżnienie dla najbardziej innowacyjnego start-upa. Zwycięzcę tej kategorii kapituła, złożona między innymi z prezesa Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wyłoniła spośród czterech finalistów. Decyzją kapituły wybrano firmę IOD Performance.

Dziękuję przedsiębiorcom za budowanie mocnej podkarpackiej gospodarki, silnej marki podkarpackiej i życzę dalszych sukcesów. Cieszę się, że ranking się rozwija. Miło nam, ze uwzględniono naszą propozycję o wprowadzeniu do rankingu start-upów. Wierzymy, że obecne tu firmy rozważą swój udział w Kongresie 590 pokazując swój potencjał, potencjał Podkarpacia i kodu 590. W ramach tego wydarzenia zaprezentują się największe firmy w kraju, nie może zatem zabraknąć wśród nich Podkarpackich liderów – mówił marszałek Władysław Ortyl.

Właśnie podczas K590 – największego kongresu gospodarczego, po raz drugi organizowanego na Podkarpaciu,  zaprezentują się nasze  startupy  tym Wise Glass wyselekcjonowany w ramach Demo Day – podczas Aerospace and Defense Meetings, projekt realizowany wspólnie z RARR. Szansę zaprezentowania może uzyskać również drugi startup tj. laureat plebiscytu realizowanego w ramach Złotej Setki. Laureat zostanie zgłoszony jako kandydat Podkarpacia do Nagrody Prezydenckiej w kategorii startupów.

Złota Setka Firm Podkarpacia współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu własnego RPO WP 2014-2020 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”, Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości.

Tomasz Leyko
rzecznik prasowy UWMP