1
Zrealizowana przez Województwo Podkarpackie misja gospodarcza do Kazachstanu połączona została z  udziałem w Polsko – Kazachstańskim Forum Gospodarczym oraz obchodami Dnia Narodowego Polski w Astanie. Na czele podkarpackiej delegacji stanął Marszalek Lucjan Kuźniar.

W dniach 6-7 września z oficjalną wizytą w Kazachstanie przebywał Prezydent RP. Celem wizyty Prezydenta RP było wzmocnienie współpracy gospodarczej. Jako perspektywiczne branże Prezydent, w swojej misji, wskazywał branżę rolno-spożywczą oraz przemysł maszynowy, budowlany, energetyczny, chemiczny, farmaceutyczny i kosmetyczny.

6 września delegacja z Podkarpacia wzięła udział w Forum, którego uczestnikami byli polski Prezydent oraz Prezydentem Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew. Na Forum spotkało się 250 przedsiębiorców z obu krajów, w tym dwie firmy reprezentujące Województwo Podkarpackie: Fibrain i ML System. Wydarzenie było doskonałym miejscem do nawiązania współpracy i prowadzenia zaplanowanych wcześniej spotkań B2B.  Podczas Forum, Marszałek Lucjan Kuźniar spotkał się z Polonią mieszkającą w Kazachstanie.

Prezydent Nazarbajew wskazywał w swoim przemówieniu, że Kazachstan leży w sercu Eurazji, tak jak Polska leży w centrum Europy, dlatego współpraca jest obowiązkiem obu krajów. Zwracając się do polskich przedsiębiorców, Nazarbajew zachęcał ich do inwestowania głównie w branży rolniczej. W Kazachstanie rolnictwo jest drugim, po górnictwie ropy i gazu, najważniejszym sektorem gospodarki. Nazarbajew tłumaczył, że realizacja projektów związanych z Nowym Jedwabnym Szlakiem wywoła popyt na materiały budowlane oraz wykonawców poszczególnych inwestycji.

7 września Marszałek Lucjan Kuźniar, wspólnie z Prezydentem oraz podkarpackimi firmami uczestniczył w obchodach Narodowego Dnia Polski na Astana Expo. Wydarzenie odbyło się z udziałem nie tylko Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i małżonki, lecz również Premiera Kazachstanu Baktyżana Sagintajewa, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego i dużej reprezentacji Polaków z Kazachstanu. Prezydent Andrzej Duda w swoim wystąpieniu wyraził przekonanie, że polscy samorządowcy, uczestniczący w tegorocznym EXPO zbiorą wiele cennych doświadczeń, które Polska będzie mogła wykorzystać w przyszłości.

Udział Województwa Podkarpackiego w wydarzeniu współfinansowany był z projektu „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” realizowanego ze środków RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości.

 

Mariusz Stec
Oddział Współpracy Gospodarczej