2
W dniach 5-7 września w Krynicy odbyło się XXVII Forum Ekonomiczne -najważniejsza konferencja gospodarcza w Europie Środkowej. Od ponad 20 lat spotykają się tu premierzy, przedstawiciele rządów, eksperci i ekonomiści. W tym roku do Krynicy przyjechało ponad 3 tysiące uczestników. Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmiało: „Projekt Europa – jaki przepis na następne dekady?”.

Inauguracyjna sesja plenarna rozpoczęła się od przemówienia Prezydenta Andrzeja Dudy. W czasie trwania Forum odbyło się ponad 180 paneli dyskusyjnych, warsztatów i debat podzielonych na bloki tematyczne z zakresu m. in. makroekonomii, zarządzania, energetyki, ochrony zdrowia, innowacji, bezpieczeństwa czy polityki międzynarodowej. Pierwszy dzień Forum zwieńczyła Uroczysta Gala Wręczenia Nagród, gdzie Nagrodę Człowiek Roku Forum Ekonomicznego z rąk Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego odebrała Premier Beata Szydło.

Ważnym elementem forum była zorganizowana przez Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego konferencja „Europa Karpat”. Dyskutowano m. in. O idei „Trójmorza”,  współpracy państw karpackich oraz o budzącym wiele emocji kryzysie migracyjnym. Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl był jednym z panelistów debaty, której tematem była polityka rozwoju regionów Europy w tym planu opracowania i wdrożenia makroregionalnej Strategii Karpackiej.

Podczas trwania Forum uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z licznymi stoiskami promującymi firmy, instytucje oraz regiony. Wśród nich nie zabrakło Województwa Podkarpackiego, reprezentowanego przez Marszałka Władysława Ortyla, Wicemarszałka Marię Kurowską oraz Przewodniczącego Sejmiku Jerzego Cyprysia. Obecni byli również Członek Zarządu Stanisław Kruczek i Radni Sejmiku Województwa. Przedstawiciele Województwa Podkarpackiego brali udział w wielu dyskusjach, prelekcjach i panelach. Na stoisku Województwa Podkarpackiego Marszałek i Członkowie Zarządu mieli okazję do licznych merytorycznych spotkań. Goście odwiedzający stoisko mogli zapoznać się ze szczegółową charakterystyką naszego regionu.

Udział Województwa Podkarpackiego w Forum Ekonomicznym w Krynicy współfinansowany był z projektu „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” realizowanego ze środków RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości.

 

Patrycja Biśto
Oddział Współpracy Gospodarczej