TSLAWojewództwo Podkarpackie zaprasza przedsiębiorstwa z regionu do udziału w Targach TSLA EXPO Rzeszów 2017 http://tslaexpo.pl/, organizowanych w dniach 29 - 30 września 2017 r.

Dofinansowanie uczestnictwa skierowane jest wyłącznie dla małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę i prowadzących działalność gospodarczą na terenie Województwa Podkarpackiego (maksymalnie po 1 przedstawicielu reprezentującym przedsiębiorcę z branży motoryzacyjnej, transportowej, spedycji, logistyki).

Celem uczestnictwa w Targach jest wzmocnienie inteligentnej specjalizacji Województwa Podkarpackiego, branży automotive oraz promocja potencjału gospodarczego Województwa Podkarpackiego w obszarze branży motoryzacyjnej, przedstawienie naszego regionu zarówno na płaszczyźnie gospodarczej, jak i wizerunkowej, jako istotnego i silnego gospodarczo partnera. Uczestnicy Targów, dzięki bezpośrednim kontaktom będą mieli możliwość nawiązania współpracy, pozyskania nowych kontaktów oraz wymiany doświadczeń.

Zgodnie z Regulaminem uczestnictwa, termin nadsyłania wniosków upływa 11 września 2017 r.

W ramach organizowanego przedsięwzięcia, realizowanego ze środków RPO WP 2014-2020 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości, Województwo pokrywa poszczególnym przedsiębiorstwom pakiet targowy obejmujący:

 1. koszty uczestnictwa w Targach obejmujące rejestrację jednego przedstawiciela przedsiębiorstwa,
 2. bezpłatny dostęp przedstawiciela MŚP na wszystkie organizowane w ramach imprezy panele dyskusyjne i prelekcje, w tym pierwszeństwo udziału w panelach tematycznych poświęconych branży automotive i spotkania B2B,
 3. standardowe stoisko 12 m2 zlokalizowane na płycie głównej (Poziom 0 w G2A Arena Centrum Wystawienniczym Województwa Podkarpackiego).

Nadesłane zgłoszenia będą poddane ocenie formalnej, na podstawie której wyłonione zostaną firmy objęte dofinansowaniem (maksymalnie 24 firmy).

Do udziału w Targach zakwalifikowane zostaną przedsiębiorstwa według kolejności poprawnie złożonych zgłoszeń.

Informacji na temat Targów udziela Pan Mariusz Stec, numer tel. 17 747 68 13 lub mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dokumentacja do pobrania:

 1. Regulamin uczestnictwa w Targach
 2. Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa - Wniosek o uczestnictwo
 3. Załącznik nr 1 do Wniosku o uczestnictwo - Fiszka informacyjna nt. przedsiębiorstwa
 4. Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 5. Załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa - Sprawozdanie merytoryczne z wyjazdu
 6. Załącznik nr 4 do Regulaminu uczestnictwa - Wzór umowy o dofinansowanie
 7. Załącznik nr 1 do Umowy o dofinansowanie - Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis
 8. Załącznik nr 5 do Regulaminu uczestnictwa - Kryteria wyboru przedsiębiorców

Wyniki naboru:

Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej zakończył weryfikację wniosków firm ubiegających się o dofinansowanie uczestnictwa w Targach TSLA EXPO Rzeszów 2017.

Do pobrania:  Lista zakwalifikowanych firm (pdf).