11

Zakończyła się kilkudniowa wizyta delegacji wietnamskiej. Członek Zarządu - Lucjan Kuźniar, przywitał gości z Wietnamu, którzy reprezentowali środowisko naukowe oraz biznesu. Na pierwszym, powitalnym spotkaniu, Pan Marszałek wspomniał o potencjale gospodarczym Województwa Podkarpackiego jak i o inicjatywach prowadzonych przez Samorząd.

Ze względu na dzielące nasze kraje różnice kulturowe, tematyka spotkania obejmowała także różnice kulturowe w biznesie na przykładzie Polski i Wietnamu, które przedstawiła Pani Anna Krystkowiak, z zakładu wietnamistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim zakończyła prezentacja Pani Eweliny Nycz, reprezentantki Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia” oraz klastra „Podkarpackie Smaki”.

Po zakończonym w Urzędzie Marszałkowskim spotkaniu Wietnamczycy realizowali kolejno punkty swojej wizyty.

Wśród wielu zrealizowanych przez Wietnamczyków elementów wizyty były wydarzenia organizowane w naszym regionie oraz wizyty studyjne w podkarpackich firmach i gospodarstwach. Wśród tych spotkań, jako najważniejsze o charakterze zapoznawczym i mające potencjał dalszej współpracy członkowie delegacji podali Agrobieszczady, gdzie byli gospodarzami Starosty Leskiego, oraz rozmowy z przedstawicielami klastra Podkarpackie Smaki i wizyty w firmach, w Browarze w Leżajsku oraz w Smaku Górno. Główne nurty dyskusji skupiały się wokół importu naszych produktów i zaproszenia do inwestycji podkarpackich firm w Wietnamie.

Wśród wielu pozytywnych efektów wizyty, niezaprzeczalnym faktem była wstępna deklaracja uczestnictwa Wietnamczyków w najbliższej edycji podkarpackiej EKOGALI i dalsze rozmowy z naszymi przedsiębiorcami.

Mariusz Stec
Oddział współpracy gospodarczej