1
Pięcioosobowa grupa przedsiębiorców wraz z przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego uczestniczyła w pierwszej edycji Targów Mountain Business Summit, organizowanych w Tarbes (Francja) w dniach 5-7 lipca br. Wydarzenie skupiło 150 wystawców z 15 krajów , w tym regionów górskich.

Oprócz promocji walorów turystycznych poszczególnych regionów oraz konkretnych ofert turystycznych przedsiębiorców, głównym zamierzeniem organizatorów było stworzenie płaszczyzny do wymiany doświadczeń jak również kooperacji. Liczne warsztaty i seminaria miały wypracować odpowiedzi na wyzwania i problemy, wspólne dla przedsiębiorców działających w branży turystycznej terenów górzystych. Ponadto przedstawiciele firm uczestniczyli we wcześniej zaaranżowanych spotkaniach biznesowych oraz animacjach tematycznych.

Stoisko województwa cieszyło się zainteresowaniem zwiedzających, tym bardziej, że oprócz rumuńskiego regionu, Podkarpackie było jedynym przedstawicielami Europy Środkowo Wschodniej, wciąż mało znanej przez Francuzów.

Udział podkarpackich przedsiębiorców w Targach sfinansowany był ze środków RPO WP 2014-2020 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości.

Katarzyna Stachowicz
Oddział Współpracy Gospodarczej