02287553JPG
W Geelong w Australii odbyły się największe targi lotnicze i obronne  Azji południowowschodniej i Pacyfiku. To globalne wydarzenie biznesowe, przyciągnęło przedstawicieli lotnictwa cywilnego, transportowego, wojskowego  oraz obronnego z całego świata. Przedstawiciele branży lotniczej mieli możliwość spotkania się z potencjalnymi partnerami biznesowymi.

Targi Australian International Aerospace & Defence Exposition AVALON 2017 stworzyły doskonałą okazję podkarpackim przedsiębiorcom do nawiązania licznych kontaktów z firmami, dla których Województwo Podkarpackie jest rynkiem nieznanym. Polskie firmy uczestniczyły w zaplanowanych wcześniej spotkaniach B2B. W delegacji uczestniczyli przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw działających w Dolinie Lotniczej. Firmy, które odpowiedziały na umieszczone na stronie Województwa ogłoszenie o naborze, Ultratech, MCBraida, Aero-Kros, towarzyszyły Województwu Podkarpackiemu na stoisku Polskim podczas Targów.

Podkarpaccy przedsiębiorcy biorący udział w wyjeździe, dzięki pomocy Doliny Lotniczej mieli również możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem singapurskiego klastra lotniczego. Podczas spotkania zostało podpisane memorandum. Przedstawiciele podkarpackich firm zwiedzili również singapurskie firmy: JTC Corporation, ACP METAL FINISHING PTE LTD, ST Aerospace, a także uczestniczyli w rozmowach z singapurskimi partnerami.

Udział w Targach, finansowany był ze środków unijnych w ramach projektu RPO WP 2014-2020 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”.

Magdalena Osak
Oddział Współpracy Gospodarczej