Zdjęcie
Wyjazd do regionu Styrii w południowej Austrii, został zorganizowany w odpowiedzi na zainteresowanie podkarpackich firm klastrem motoryzacyjnym w Graz. Przedmiotem zainteresowania było nawiązanie współpracy z firmami z branży motoryzacyjnej zrzeszonymi w Autocluster Styria.

W dniach 1-3 marca Wicemarszałek Bogdan Romaniuk przewodniczył podkarpackim przedsiębiorcom oraz Polskiej Grupie Motoryzacyjnej w misji gospodarczej do Grazu, serca światowej klasy klastra motoryzacyjnego. Klaster w Grazu, często stawiany jest w prasie branżowej jako wzór funkcjonowania klastra motoryzacyjnego, jako przykład zaawansowanego klastra działającego w branży motoryzacyjnej, lotniczej i kolejowej.

Uczestnicy misji mieli wyjątkową okazję zapoznać się z projektami światowej klasy oraz ze świetnie działającym klastrem, spotkać się z najwyższymi władzami klastra, na czele z prezesem i dyrektorami. Podkarpaccy przedsiębiorcy zostali zaproszeni do wspólnego zwiedzania firm zrzeszonych w austriackim klastrze.

Prezentacja klastra utwierdziła uczestników misji o doskonałej organizacji działania organizacji. W klastrze powstają między innymi ogniwa paliwowe dla rakiety Ariane na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej, okna dla Airbusa 380, elementy wnętrza dla Airbusa i Boeinga, części do silników. Tutaj także produkuje się Mercedesa G, KTM X-BOW, Magnę Mila Plus, WMotors Lykan, Mini Countrymana i szeroką gamę komponentów dla sportów wyścigowych.

Po prezentacjach, odbyło się spotkanie z grupą specjalistów i przedstawicieli firm zrzeszonych w klastrze w nowoczesnej, nowopowstałej siedzibie firmy TCM International w Centrum Technologicznym w mieście Stainz. Jednym z ważnych punktów tej części programu, była prezentacja gospodarcza Województwa Podkarpackiego, spotkania B2B i dyskusja o możliwości nawiązania współpracy z uczestnikami misji.

Ostatnim etapem wizyty było podniosłe wydarzenie - uroczyste przekazanie urzędu Konsula Honorowego RP, w którym wzięło udział wielu znamienitych gości, na czele z Hermannem Schutzenhoferem, premierem Styrii, przedstawicielami styryjskiego rządu oraz parlamentu. Wśród gości obecny był również Artur Lorkowski, Ambasador RP w Wiedniu oraz przedstawiciele austriackiego świata polityki, nauki i biznesu. Oficjalna inauguracja nowego Konsula Honorowego RP była zwieńczeniem przegotowanej misji do Kraju Związkowego Styria - regionu partnerskiego Województwa Podkarpackiego.

Wizyta była wydarzeniem bardzo inspirującym, co zaowocowało kolejnymi krokami w kierunku zacieśnienia współpracy pomiędzy uczestnikami misji w zakresie branży motoryzacyjnej.

Wydarzenie zrealizowano ze środków RPO WP 2014-2020 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości,

 

Mariusz Stec
Oddział Współpracy Gospodarczej