2Aerospace Meetings to miejsce spotkań międzynarodowych potentatów z branży lotniczej i kolejna edycja największej imprezy poświęconej branży lotniczej w Portugalii. Organizatorem Aerospace Meetings w Lizbonie była firma BCI Aerospace, która wspólnie z Województwem Podkarpackim i Doliną Lotniczą, jest organizatorem majowego wydarzenia Aerospace & Defense Meetings Central Europe Rzeszów. W ramach porozumienia, na udostępnionym przez BCI Aerospace stoisku, Województwo Podkarpackie promowało to wspólne dla nas wydarzenie.

Wydarzenie Aerospace Meetings było okazją do spotkań biznesowych z potencjalnymi partnerami oraz rozmów z organizatorami na temat Aerospace & Defense Meetings Central Europe Rzeszów.

Wiele pytań zadawanych przez odwiedzających nasze stoisko, dotyczyło potencjału gospodarczego Województwa Podkarpackiego i tym samym działalności Doliny Lotniczej oraz zrzeszonych w niej podkarpackich firm. Osoby, które o to pytały, miały możliwość nie tylko dowiedzieć się o Dolinie Lotniczej, ale także okazję do nawiązania bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami Doliny Lotniczej, bowiem Województwo Podkarpackie, obok promocji wydarzenia Aerospace & Defense Meetings Central Europe Rzeszów, realizowało ze środków unijnych w ramach projektu RPO WP 2014-2020 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”, misję gospodarczą dla przedsiębiorców małych i średnich firm reprezentujących branżę lotniczą z regionu. Firmy, które odpowiedziały na umieszczone na stronie Województwa ogłoszenie o naborze, Ultratech i 3D Robot, towarzyszyły Województwu Podkarpackiemu na stoisku przez cały okres trwania Targów.

Podkarpackie firmy nawiązały liczne kontakty z firmami, dla których Europa Środkowa i samo Województwo Podkarpackie - gdzie funkcjonuje silny przemysł lotniczy, jest dla Portugalczyków rynkiem nieznanym. Obie polskie firmy uczestniczyły zarówno w zaplanowanych wcześniej spotkaniach B2B jak i w specjalistycznych warsztatach tematycznych i konferencjach branżowych.

Mariusz Stec
Oddział Współpracy Gospodarczej