Pięknie i barwnie, śpiewnie i tanecznie, smakowicie i kolorowo – tak zaprezentowała się „Ziemia Lubaczowska” w siedzibie urzędu marszałkowskiego, promując swe liczne wakacyjne atrakcje oraz zbliżający się Festiwal Kultur i Kresowego Jadła.

Chcemy rozwijać i promować Roztocze, robimy to i naszymi inwestycjami i wspieraniem działań, które podejmują lokalne samorządy, bo to daje nam szansę na sukces – mówił podczas briefingu prasowego marszałek Władysław Ortyl.

Marszałek wraz z członkami zarządu województwa spotkał się z samorządowcami zrzeszonymi w Związku Międzygminnym „Ziemia Lubaczowska”, aby rozmawiać o możliwości rozwoju tych terenów i roli samorządu województwa w tym procesie. Podczas briefingu prasowego marszałek Władysław Ortyl podkreślał wagę wspólnoty działania dla osiągnięcia jak najlepszych celów.

Aktywność lokalnych samorządów i działanie grupowe, którego przykładem jest powstały w tym roku Związek Międzygminny „Ziemia Lubaczowska” – to najlepsza droga do rozwoju Roztocza. Samorząd województwa realizuje wiele działań na ternie powiatu lubaczowskiego, są to zadania i inwestycje zgrupowane wokół inwestycji drogowych, szlaku rowerowego Green Velo, działania dla poprawy jakości transportu kolejowego, na rzecz uruchamiania połączenia z autostradą A4 i wiele innych. Chcemy rozwijać i promować nasze Roztocze. Stąd nasze zaangażowanie w tak wiele dziedzin życia Roztocza – także dotyczących kultury i dziedzictwa – mówił marszałek Ortyl zachęcając do odwiedzenia tej części regionu w czasie wakacyjnych wędrówek.

Nasz główny i najważniejszy cel to zadbać o rozwój podkarpackiej części Roztocza, ziemi lubaczowskiej, robimy to między innymi poprzez powołany przez nas związek. Jest to nasza odpowiedź na wyzwania jakie przed nami stoją. Wspólnie chcemy tworzyć ofertę turystyczną, gospodarczą, promocyjną miejsca w którym mieszkamy. Chcemy wspólnie podejmować działania dla rozwoju naszych społeczności – mówił podczas briefingu wójt Lubaczowa Wiesław Kapel.

Przykładem wspólnego działania jest chociażby „Festiwal Kultur i Kresowego Jadła” organizowany od 31 lipca do 7 sierpnia. Wydarzenie to przygotowują wspólnie gmina Lubaczów, samorząd województwa, samorządy Horyńca Zdroju, Cieszanowa i Narola oraz Kresowa Osada w Baszni Dolnej.

Wizytówką festiwalowych atrakcji były w urzędzie marszałkowskim występy młodych artystów z Duo Impressive z Lubaczowa, Zespołu Pieśni i Tańca Kresy oraz kapeli Pawlaki. Kresowe zakąski w siedzibie urzędu serwowała Kresowa Osada z Baszni Dolnej. Od dziś przez 3 tygodnie w siedzibie urzędu gości wystawa „Pozdrowienia z Lubaczowa”, która przedstawia wizerunek miasta sprzed 100 lat. Jej autorem jest lubaczowskie Muzeum Kresów.

Aleksandra Gorzelak –Nieduży
Foto Michał Mielniczuk
Video Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP