Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Podkarpacka Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Listopadowe posiedzenie prezydium WRDS

|
Bogumił Drzał

30 listopada 2018 r. obradowało Prezydium Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, na którym powitano dwóch nowych członków Rady Pana Tadeusza Furmanka reprezentującego pracodawców RP, pełniącego funkcję wiceprzewodniczącego Rady oraz Pana Marka Gołdę reprezentującego Forum Związków Zawodowych również pełniącego funkcję wiceprzewodniczącego.

Prezydium przedstawiło wniosek do Marszałka Województwa o pokrywanie kosztów dojazdu na posiedzenie dla członków Rady oraz kosztów związanych z podróżą służbową członków Rady wykonujących zadania zlecone. Ponadto zaakceptowano projekt uchwały w sprawie Regulaminu Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Regulamin został zmieniony zgodnie z zapisami nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Projekt uchwały będzie przedmiotem obrad na posiedzeniu plenarnym. Dyskutowano również nad stanowiskiem z województwa łódzkiego w sprawie proponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian w systemie kształcenia zawodowego. Podjęto decyzję, że  zostanie przygotowane odrębne stanowisko w przedmiotowej sprawie, które będzie przedmiotem obrad w późniejszym terminie.