11 września 2018 r. obradowało Prezydium Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, któremu w zastępstwie przewodniczył pan Roman Jakim. Posiedzenie poświęcone było m.in. omówieniu przez pana Marszałka Władysława Ortyla  sytuacji w szpitalach wojewódzkich, w tym w szpitalu im. św. Ojca Pio w Przemyślu.

Pani mecenas Wiesława Sawczak omówiła zmiany w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Ponadto Prezydium podjęło decyzję, aby na posiedzeniu plenarnym poddać pod głosowanie stanowisko w sprawie zmian interpretacji przepisów prawnych o systemie ubezpieczeń społecznych.