A88A9839W związku z pojawieniem się na Podkarpackiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego spraw związanych ze służbą zdrowia, pan Damian Brud - Przewodniczący zespół ds. monitorowania sytuacji w służbie zdrowia zwołał posiedzenie na którym omówiono spraw dotyczące stanowiska ws. ustalania i opłacania przez podmioty lecznicze składek od umów cywilnoprawnych naliczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz sprawy sporu zbiorowego w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.


Na posiedzenie zespołu zostali zaproszeni Dyrektorzy Podkarpackich Szpitali Wojewódzkich: z Rzeszowa, Tarnobrzega, Krośna i Przemyśla oraz Dyrektor Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie.