Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Podkarpacka Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Ostatnie w roku 2017 posiedzenie plenarne WRDS

|
Bogumił Drzał

20 grudnia 2017 r. odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie plenarne Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, posiedzeniu przewodniczył pan Roman Jakim.Podczas spotkania skupiono się m.in. na  stanowisku w sprawie wejścia w życie norm prawnych dotyczących nowego systemu organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Głos w tej sprawie zabrał Pan Zbigniew Kozak- Zastępca Dyrektora Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego UMWP, który omówił kwestię dotyczącą organizacji publicznego transportu zbiorowego, powiedział że obecnie publiczny transport zbiorowy funkcjonuje na zasadach wolnego rynku i to przewoźnik ustala sobie trasę przebiegu, cenę biletu jak również linie po których ma jeździć, a jeździ na liniach opłacalnych. Ustawa o Publicznym Transporcie Zbiorowym, która miała to uregulować została zawieszona i w tym momencie trwają prace przygotowawcze nowych przepisów. W tej sprawie wypowiedział się również Pan Jan Dereń Kierownik oddziału organizacji publicznego transportu zbiorowego UMWP.
Przedstawiono również sytuację zabezpieczenia lekarskiego w związku z protestami lekarzy rezydentów. Stanowisko w sprawie zabezpieczenia lekarskiego w Województwie Podkarpackim w sytuacji wypowiedzeń umów opt-out lekarzy przedstawił Pan Damian Brud Dyrektor Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej UMWP.
Strona Pracodawców przedstawiła nowego przewodniczącego, który będzie w 2018 roku przewodniczył w pracach Podkarpackiej WRDS. Na to stanowisko został powołany Pan Artur Rozmus. Pan Przewodniczący Roman Jakim podziękował za cały rok współpracy wszystkim członkom Rady.