33Powstanie Warszawskie to jedno z najważniejszych wydarzeń we współczesnej historii państwa polskiego. 1 sierpnia 1944 roku Warszawiacy, a z nimi cała Polska, chwycili za broń by walczyć o niepodległą Ojczyznę. W tym czasie Naród Polski stanął przed kolejnym trudnym wyborem dotyczącym własnej przyszłości. Powstanie, przygotowane i przeprowadzone przez Armię Krajową, było reakcją na zmieniającą się sytuację polityczną w Europie. Miało wyzwolić Warszawę z niemieckiej okupacji przed wkroczeniem sowieckiej armii.

Walka w powstaniu była najwyższym aktem patriotyzmu i oddania idei wolnej Polski. Pomimo braków w uzbrojeniu i pomocy z zewnątrz, Polacy przez 63 dni podejmowali heroiczną walkę z wojskami niemieckimi. Ich czyn niepodległościowy był słyszalny w całej Europie, zabrakło niestety zdecydowanych działań sojuszników, które mogłyby odwrócić bieg tragicznej historii.

Powstanie zakończyło się porażką, a powstańcy z braku środków musieli skapitulować. Nastąpiło to 3 października 1944 roku. Stało się to przy biernej postawie sowietów i braku zdecydowanych działań zachodnich sojuszników, które mogłyby odwrócić bieg tragicznej historii. Niemcy nie okazywali litości, a naszych bohaterów narodowych spotkał okrutny los. Walczyli i polegli o wolną Polskę. Ich czyn był bez precedensu na skalę światową.

Ten patriotyczny czyn, jakim wsławili się powstańcy w 1944 roku, poświęcając własne życie za Polskę, zasługuje na słowa najwyższego uznania. Dlatego dziś, 70 lat po tych wydarzeniach, przedstawiciele Podkarpackiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz z wieloma innymi organizacjami i Urzędami Oddała hołd Powstańcom Warszawskim. „Chwała bohaterom!”