Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Dotacje na "wkład własny"

|
Bogumił Drzał

Wkład własnyUprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinasowanie w roku 2019 zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Głównym celem konbkursu jest wsparcie finansowe realizacji zadań publicznych Województwa Podkarpackiego.

Ponad to konkurs stwarza możliwość uzyskania przez organizacje pozarządowe środków finansowych na „wkład własny”, włączenie podmiotów III sektora w rozwiązywanie problemów społecznych i zwiększenie ich potencjału oraz wsparcie projektów adresowanych do mieszkańców województwa podkarpackiego. Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej