Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej. Termin składania ofert mija 18 stycznia 2018 roku.

Szczegółowe informacje można znależć na stronie: http://sport.wrotapodkarpackie.pl/index.php/52-aktualnosci-1/912-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-podkarpackiego-w-dziedzinie-kultury-fizycznej-w-2019-roku