RP2017Nagroda jest promocją postaw, działań i projektów obywatelskich na rzecz dobra wspólnego. Ma honorować szczególnie zaangażowane osoby, organizacje pozarządowe i wartościowe przedsięwzięcia społeczne budujące wspólnotę obywatelską.

Podkarpacie również zostało wyróżnione tą prestiżową nagrodą. Nominowaną do nagrody w kategorii Człowiek-Lider została Mirosława Widurek, prezes Stowarzyszenia "Dla Równości" w Draganowej. Z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy odebrała wyróżnienie podczas uroczystej gali w Pałacu Prezydenckim.

Prezydent podczas gali nawiązał do stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i zaznaczył, że: "Już wtedy zaczęła się budowa społeczeństwa obywatelskiego. Już wtedy powstawały organizacje pozarządowe. Już wtedy byli tacy, którzy w sposób zorganizowany chcieli poprzez swoją działalność obywatelską budować i wzmacniać polskie państwo (...). Dzisiaj wszyscy doskonale wiedzą, że ta działalność obywatelska dla dobra wspólnego jest niezwykle ważnym elementem każdego nowoczesnego demokratycznego państwa" - mówił prezydent.