Marszałek Województwa Podkarpackiego, serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie konsultacyjne dotyczące Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Spotkanie odbędzie się w dniu 23 października 2018 r., o godz. 15.00, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, sala 212 (II piętro).

W trakcie spotkania będzie możliwość składania uwag i wniosków do Programu współpracy z NGO na 2019 rok.