Na podstawie uchwały Nr 404/8475/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 6 marca 2018 r. poddaje się konsultacjom społecznym projekt uchwały w sprawie zmiany Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Przedmiotem konsultacji jest zmiana Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. Projekt zmian Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 został przygotowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie na podstawie wniosków kierowanych do ośrodka przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze działalności rehabilitacyjnej i leczniczej osób niepełnosprawnych.
Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej