logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

org-pozarzadowe-ngo-header

 

1procent 

Zamów newsletter NGO

NBP Informujemy, że Narodowy Bank Polski wspiera projekty edukacyjne, które wpisują sie w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego. W szczególności celami działalności edukacyjnej NBP są: upowszechnianie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtowanie postaw sprzyjających jego stabilności i rozwojowi systemu finansowego, zwiększększanie znajomości zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie, w tym na temat roli i misji NBP.

Do głównych obszarów tematycznych, w ramach których można składać wnioski o dofinansowanie znajdują się: inflacja, stabilność systemu finansowego, funkcje i zadania NBP czy rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych (zwłaszcza wśród ludzi młodych oraz po 45 roku życia. Szczegółowe informacje znajdują sie na Portalu Edukacji Ekonomicznej

I Podkarpackie Forum Obywatelskie

Harmonogram otwartych konkursów ofert w 2017 roku 

rdpp-300xl

Posiedzenia - Protokoły - Regulamin - Skład - Kontakt

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
Kontakt
- Stanowiska - Opinie - Uchwały -
Protokoły
Zespół ds. służby zdrowia

 

 

kombatant-300xl

Posiedzenia - Protokoły - Regulamin - Skład - Kontakt

 

dokumenty do pobrania

Aktualności ngo.pl - podkarpackie

Podkarpackie wiadomości

podkarpackie