Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016 - 2023 oraz Wojewódzkim Programie Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008 - 2020.

Szczegółowe informacje znajdują sie na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w zakładce - Aktualne konkursy ofert: http://www.rops.rzeszow.pl/190-aktualne-konkursy-ofert/1148-aktualne-konkursy-ofert