ngo podkarpackie 160Podkarpacka Komisja Filmowa, działaljąca w strukturze Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, ogłasza konkurs na wspieranie produkcji filmowej pn. "Podkarpacka Kronika Filmowa". Łaczna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów filmowych wynosi 80 000 zł. Środki na realizację konkursu pochodzą z budżetu Województwa Podkarpackiego. Celem Konkursu jest utrwalenie w postaci filmów dokumentalnych wydarzeń, miejsc i ludzi związanych z Podkarpaciem.

Konkurs służy dokumentowaniu historii, teraźniejszości i dziedzictwa kulturowego regionu.

Na zgłoszenia czekamy do 5 sierpnia 2016 roku. Zapraszamy wszystkich filmowców do udziału w konkursie. Szczegółowe informacje dostepne są na stronie Organizatora, pod adresem: http://www.wdk.podkarpackie.pl/