ngo podkarpackie 160Zapraszamy do do konsultacji i zgłaszania uwag do dokumentów, które będą tematem obrad VI posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020. Uwagi prosimy przesyłać na załączonym formularzu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 maja br., na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia KM RPO WP 2014-2020 będzie m.in.:
Formalne oraz merytoryczne kryteria wyboru projektów dla projektów konkursowych w ramach wszystkich działań i poddziałań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Kryteria wyboru dla działań:
7.4 – Rozwój opieki żłobkowej w regionie w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy.
7.5 –  Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy.
8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie VIII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Integracja społeczna.
8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez Ośrodki Pomocy Społecznej/ Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w zakresie VIII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Integracja społeczna.
8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w zakresie VIII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Integracja społeczna.
8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie w zakresie VIII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Integracja społeczna.
9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej w zakresie IX osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Jakość edukacji i kompetencji w regionie.
9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych w zakresie IX osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Jakość edukacji i kompetencji w regionie.
9.5 – Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych w zakresie IX osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Jakość edukacji i kompetencji w regionie